ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ; ΖΗΤΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΕΔΔΥ

Ενημέρωση  για τις αρμοδιότητες του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης από τον προϊστάμενο Δημήτριο Χουλιαρό

hoyliΤο ΚΕ.Δ.Δ.Υ, διαθέτει ειδικότητες, εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών) ειδικής αγωγής και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, παιδοψυχίατρου, φυσιοθεραπευτή, λογοπεδικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και  στο τηλεφωνικό του κέντρο έμπειρο διοικητικό προσωπικό και υπάγεται στο υπουργείο παιδείας.

Σύμφωνα με τον νόμο 3699 του 2008 έχουν την πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα αξιολόγησης μαθητών κάθε βαθμίδας και όχι μόνο για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να τους απασχολεί σε σχέση με τη συναισθηματική τους ζωή στο σχολείο ή στο σπίτι και έτσι να επηρεάζονται οι επιδόσεις τους κλπ

Για κάθε περίπτωση μαθητή, εισηγούμαστε την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης καθώς και την εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσα στο σχολείο, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή στο σπίτι του μαθητή.

Εισηγούμαστε την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής τους διευθυντές και το προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ.

Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης όπως και οτιδήποτε αφορά ατομικό εξοπλισμό του κάθε μαθητή.

Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης εισηγείται τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των κωφών, βαρήκοων, τυφλών, με χαμηλή όραση και αυτιστικών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους της σχολικής αξιολόγησής τους εκτός

Τη σύνταξη εκθέσεων – προτάσεων, εξατομικευμένων, για όλους τους μαθητές της αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.

Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.

 

Το ΚΕΔΔΥ επίσης, αναλαμβάνει ομιλίες προς την ευρύτερη ενημέρωση μαθητών, γονέων εκπαιδευτικών κλπ. αναφορικά με τη διαχείριση του άγχους εξετάσεων ή για την απώλεια συγγενικών – προσφιλών , το πένθος, ενδοσχολικής βίας ή οποιασδήποτε άλλης πηγής δημιουργίας  συναισθηματικής διαταραχής ή ανησυχίας των μαθητών.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες που αναφέρονται ισχύουν και υλοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, προς τη λήξη του σχολικού έτους  προτεραιότητα δίνεται σε περιπτώσεις μαθητών με αίτημα παράλληλης στήριξης, αλλαγής εκπαιδευτικού πλαισίου, αλλαγής βαθμίδας και άλλων  ειδικών περιπτώσεων. Η περίοδος λοιπόν αυτή είναι ιδιαίτερα χρονικά επιβαρυμένη και δεν βρίσκεται εύκολα χρόνος για ευρύτερες διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών γονέων εκπαιδευτικών κλπ.

Παρακαλούνται οι συνάδερφοι να ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών ότι για τη διερεύνηση των δυσκολιών των μαθητών πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕΔΔΥ για να ορίζεται  το σχετικό ραντεβού, αλλά και να ενημερώνονται για τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας ώστε να βοηθηθούν.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com