ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

μετρα“Η εικόνα που παρουσιάζει το κέντρο της πόλης, σε σχέση με την λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων είναι γνωστή σε όλους μας. Η συστηματική παρέκκλιση επί σειρά ετών  από στοιχειώδεις κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του κέντρου και των κοινοχρήστων χώρων γενικότερα, δημιούργησε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση που καταλύει ουσιαστικά την έννοια του κοινόχρηστου χώρου”, υποστήριξε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, προαναγγέλλοντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οπως ανέφερε κατάσταση αυτή οφείλεται:

 • Στην ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εκτός των παραχωρηθέντων κατά χρήση χώρων, γεγονός που δημιουργεί αδιάβατους πεζοδρόμους, τόσο για τους πεζούς, όσο και για οχήματα κοινής ωφέλειας.
 • Στην ανάπτυξη και τοποθέτηση διαφόρων ειδών πετασμάτων, κινητών και σταθερών, ομπρελών, στεγάστρων και άλλων κατασκευών, που περιορίζουν την κοινόχρηστη ιδιότητα των χώρων της πόλης, ρυπαίνουν  οπτικά και γεννούν κλειστούς χώρους που διαμορφώνουν ιδιαίτερες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών.
 • Στην ανάπτυξη και τοποθέτηση εμπορευμάτων των καταστημάτων εκτός της επιτρεπόμενης ζώνης.
 • Στη μη τήρηση κανονισμών που αφορούν την τροφοδοσία κυρίως των καταστημάτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο κέντρο της πόλης, το ωράριο τροφοδοσίας και το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο των σχετικών οχημάτων.
 • Στην ανεξέλεγκτη και παράνομη κυκλοφορία κάθε είδους μοτοποδηλάτων στο δίκτυο των πεζοδρόμων, που εκτός των άλλων εγκυμονεί  και σοβαρούς κινδύνους για τους πεζούς.
 • Στην παράνομη στάθμευση και διέλευση αυτοκινήτων, τόσο εντός του δικτύου πεζοδρόμων, όσο και ευρύτερα, που επιβαρύνει τον φόρτο της κυκλοφορίας και εμποδίζει την κίνηση πεζών και οχημάτων κοινής ωφέλειας.
 • Στη μη τήρηση του κανονισμού καθαριότητας για την απόθεση και στην απουσία οποιασδήποτε μορφής διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων του κέντρου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται γενικά το έργο της καθαριότητας.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Καλογιάννηαποτελεί πάγια και αμετακίνητη θέση της δημοτικής αρχής , πως η ορθή διαχείριση της λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, και προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη η λήψη δραστικών μέτρων για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου της πόλης.

“Προς την ίδια κατεύθυνση, έχουμε ήδη εγκαινιάσει διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την από κοινού διατύπωση προτάσεων έτσι οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης να αποκτήσουν τη λειτουργικότητα που τους αναλογεί και να αποδοθούν εκεί που πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στους πολίτες.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί σειρά επαφών με εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αποτυπωθεί καταρχήν, το μέγεθος του προβλήματος και να καθοριστεί ο τρόπος συνέργειας του ελεγκτικού μηχανισμού, τόσο του Δήμου, όσο και της ΕΛΑΣ.

Όλοι οι φορείς εκδήλωσαν τη διάθεσή τους να συμβάλλουν για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου της πόλης”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της δημοτικής αρχής είναι, να εφαρμόσει απαρέγκλιτα και χωρίς εξαιρέσεις σε πρώτη φάση τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων και καθαριότητας αντίστοιχα και να διασφαλίσει:

Α) Σε ότι αφορά τις μεταφορές και την τροφοδοσία του κέντρου.

 1. Την τήρηση  του ισχύοντος ωραρίου τροφοδοσίας για το δίκτυο πεζοδρόμων (6:00 – 10:30 καθημερινά) καθώς και για το υπόλοιπο δίκτυο (6:00 – 13:00 καθημερινά και 15:00-18:00 Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο).
 2. Τον έλεγχο των οχημάτων ως προς το ωφέλιμο φορτίο τους.
 1. Την εντατικοποίηση των ελέγχων για παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα σε χώρους που προορίζονται για την τροφοδοσία.

Β)  Σε ότι αφορά  τη διέλευση οχημάτων από το δίκτυο των πεζοδρόμων.

 1. Την εντατικοποίηση των ελέγχων με βάση τις παραχωρημένες άδειες διέλευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

Γ)  Σε ότι αφορά  τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 1. Τον περιορισμό της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων εντός των ορίων παραχώρησης και με βάση την άδειά τους.
 2. Την απομάκρυνση όλων των παράνομων και αυθαίρετων κατασκευών, σταθερών ή κινητών.
 3. Την ύπαρξη  πιστοποιητικού πυροπροστασίας για όσα καταστήματα τοποθετούν θερμάστρες τύπου ομπρέλας.
 4. Την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας για τον παραχωρούμενο κατά χρήση χώρο καθώς και για την διαχείριση των απορριμμάτων τους.
 1. Aπαλλαγή από τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων για τους καταστηματάρχες που θα τηρούν τον κανονισμό.

Δ)   Σε ότι αφορά  τα εμπορικά καταστήματα.

 1. Τον περιορισμό της τοποθέτησης εμπορευμάτων, όπου αυτό επιτρέπεται, εντός των ορίων που καθορίζεται από τον ισχύοντα κανονισμό.
 2. Την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας για το χώρο που είναι υπεύθυνα καθώς  και τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Για τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων και την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, η δημοτική αρχή αποφάσισε επίσης:

 1. Tη συγκρότηση και ενεργοποίηση μικτού  συνεργείου επεμβάσεων, αποτελούμενο από προσωπικό του τμήματος συντήρησης, της υπηρεσίας καθαριότητας, της υπηρεσίας πρασίνου και της ΔΕΥΑΛ, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου απόκρισης, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αλλά και την ενίσχυση της δυνατότητας στοχευμένων παρεμβάσεων του Δήμου στο έργο της συντήρησης, της καθαριότητας και του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
 1. Τη συγκρότηση ειδικού συνεργείου που θα επιμελείται της καθαριότητας του κέντρου της πόλης στις ώρες αιχμής.

“Η σωστή διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων  αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση  του Δήμου απέναντι στους πολίτες και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο σύγχρονο, επιβαρυμένο αστικό οικιστικό περιβάλλον της πόλης μας. Για να το πετύχουμε ζητούμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων. Η διαβούλευση με τους φορείς που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον καταλήξει σε ένα κοινά αποδεκτό και αποτελεσματικότερο πλαίσιο, να οδηγήσει σε αναθεώρηση των κανονισμών με νέες ρυθμίσεις”, κατέληξε ο κ. Καλογιάννης.