ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

καθηγητέςΝέες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ Λυκείου και στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προωθεί το υπουργείο Παιδείας με τροπολογία που έφερε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την Έρευνα.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε προς ψήφιση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γ΄ Λυκείου και Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», στην τελική της μορφή, και αφού πέρασε από «σαράντα κύματα», προσθέτει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα το μάθημα της Πληροφορικής, ενώ δεν αφαιρεί τελικά από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τη Λογοτεχνία. Σύμφωνα με την τροπολογία, τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (ΕΠΕ) για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι τα παρακάτω:

α) ΕΠΕ – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία και Λατινικά.

β) ΕΠΕ – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία ή Πληροφορική.

γ) ΕΠΕ – Επιστήμες Υγείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φυσική, Χημεία και Βιολογία.

δ) ΕΠΕ – Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ε) ΕΠΕ – Παιδαγωγικών Επιστημών: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές Φυσικών Επιστημών.

Στην τροπολογία, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Χημεία και Πληροφορική αναφέρονται ως «Χημεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση» γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τελικά θα υπάρχουν στην ουσία 6 Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης στη Γ΄ Λυκείου (Πίνακας 1).

Επιστημονικά Πεδία εξειδίκευσης

Η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας ορίζει συγκεκριμένα ότι «όσοι επιλέγουν το ΕΠΕ – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα της Χημείας και της Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα όπου επιθυμούν να εισαχθούν».

Σύμφωνα με την Τροπολογία, στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: την Ομάδα Ανθρωπιστικών, την Ομάδα των Θετικών και την Ομάδα των Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους. Εκάστη από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει είκοσι (20) συνολικά διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι:

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα τέσσερις (4) ώρες και Λογοτεχνία δύο (2) ώρες.

Ιστορία, δύο (2) ωρών.

Θρησκευτικά, μιας (1) ώρας.

Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) και

Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών, σύμφωνα με την τροπολογία, είναι Φυσική 6 ώρες, Μαθηματικά 8 ώρες, Βιολογία 8 ώρες, Χημεία 6 ώρες ή Πληροφορική 6 ώρες.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε ώρες εντός πρωινής λειτουργίας «δύναται να λειτουργούν τμήματα ειδικών μαθημάτων, ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, Ισπανικών, Ιταλικών», για την προετοιμασία των μαθητών οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα.

Το μάθημα βαρύτητας

Οι μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμη σε ποια επιστημονική κατεύθυνση θα ενταχθεί καθένα από τα 450 τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ ούτε και το μάθημα βαρύτητας. Ωστόσο, ο νόμος 4163 στο άρθρο 4 αναφέρει:

«Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α΄ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται».

Δηλαδή τα παιδιά που φέτος είναι στη Β΄ Λυκείου έπρεπε να γνωρίζουν μέχρι την 1-3-2014 το μάθημα αυξημένης βαρύτητας της κάθε σχολής αλλά ακόμα μέχρι σήμερα το υπουργείο δεν το έχει ανακοινώσει.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας εστιάζουν στη δημιουργία νέου επιστημονικού πεδίου -το 6ο- για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Παράλληλα, αν και παραμένει η αρχική πρόβλεψη του υπουργείου που ορίζει ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώνουν σχολές επιλέγοντας μόνο από ένα Επιστημονικό Πεδίο, διάφορες σχολές θα ενταχθούν σε περισσότερα του ενός Πεδία.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Παιδείας φαίνεται να έχει καταλήξει στο ότι:

1. Οι στρατιωτικές σχολές δεν θα αποτελέσουν ξεχωριστό Επιστημονικό Πεδίο αλλά θα είναι ενταγμένες σε διάφορα πεδία.

2. Η ένταξη της Πληροφορικής θα δημιουργήσει νέο πεδίο, που θα είναι προέκταση του 2ου. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές Χημείας θα επιλέγουν το 2ο πεδίο, όσοι επιθυμούν σχολές Πληροφορικής το 3ο, ενώ οι υπόλοιπες σχολές (π.χ. τμήματα Μαθηματικών ή Φυσικής κ.ά.) θα ενταχθούν και στα δύο πεδία.

Παράταση για την κατηγορία του 10%

Παράταση για ακόμα έναν χρόνο δίνεται στους υποψηφίους για εισαγωγή στα ΑΕΙ που ανήκουν στη λεγόμενη κατηγορία του 10% (παλαιοί υποψήφιοι που διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων μόνο με την παλιά βαθμολογία). Οπως αναφέρεται στην πολυ-τροπολογία του υπουργείου Παιδείας «επεκτείνεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το δικαίωμα της κατ’ εξαίρεση συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και στους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Λυκείων έτους 2013 κατ’ αντιστοιχία με τη σχετική πρόβλεψη για το ακαδημαϊκό έτος…».

efsyn.gr