ΧΡ. ΚΕΛΛΑΣ: ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΣΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΚΕΛΛΑΣ (Αντιγραφή)Ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο, κατέθεσε μαζί και με άλλους συναδέλφους του, ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την παροχή δυνατότητας στους επί πτυχίω φοιτητές να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου του 2015, ανεξάρτητα από το εξάμηνο διδασκαλίας των μαθημάτων που οφείλουν.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή:

Με το άρθρο 34 παρ. 17 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’/30.01.2013) δόθηκε η δυνατότητα σε φοιτητές που είχαν περατώσει την κανονική τους φοίτηση -τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων- να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του 2013 σε όλα τα μαθήματα που όφειλαν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Όπως επεξηγείτο, άλλωστε, στην αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, με την πρόβλεψη αυτή λαμβανόταν, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση των φοιτητών στην περάτωση των σπουδών τους και κατά συνέπεια στην απόκτηση του πτυχίου τους.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, με το άρθρο 6 παρ. 9 του ν.4218/1013 (ΦΕΚ 268 Α’/10.12.2013), η ηγεσία του αρμοδίου Υπουργείου έδωσε τη δυνατότητα σε όλους πλέον τους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του 2014 σε όλα τα μαθήματα που όφειλαν από προηγούμενα εξάμηνα, επίσης ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονταν σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόβλεψη τέθηκε σε ισχύ μόνο για τις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του 2014. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σήμερα, χιλιάδες σπουδαστές βρίσκονται εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της αναμονής για ένα πολύμηνο χρονικό διάστημα -ακόμα και για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος- για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του τμήματός τους, εξαιτίας της παύσεως της ισχύος της προεκτεθείσας διάταξης. Λόγω όμως του υφιστάμενου συστήματος διεξαγωγής των εξετάσεων, χιλιάδες φοιτητές καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, και με δεδομένο ότι η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει δυσχερής για κάθε ελληνική οικογένεια, όσοι φοιτούν εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, αναγκάζονται είτε να παραμένουν μακριά απ’ αυτόν με όλα τα συναφή έξοδα (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, διατροφή κλπ), είτε να υποβάλλονται σε πολυέξοδες μετακινήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί η δυνατότητα σε φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική τους φοίτηση, να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου του 2015 στα μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο;