ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΚΠΕΤο ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σε συνεργασία με το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”, θα οργανώσει επιμορφωτική ημερίδα ενηλίκων με θέμα «Ο ρόλος των περιβαλλοντικών μουσείων στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών». Υιοθετώντας τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία η ημερίδα επιδιώκει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων για την ανάδειξη και την προβολή του περιβαλλοντικού χαρακτήρα ενός τόπου μέσα από την ανάπτυξη περιβαλλοντικών μουσείων. Το περιεχόμενο της ημερίδας αναφέρεται σε θέματα, όπως η συμβολή των περιβαλλοντικών μουσείων στην αειφορική ανάπτυξη του ορεινού χώρου, ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων του περιβάλλοντος, ψηφιακά μουσεία κ.ά. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 (ώρες 17.00 – 20.00) στο χώρο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@thess.pde.sch.gr) είτε με φαξ (24930-29570) έως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com