ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ 12.12.2014Μετά την παράσταση διαμαρτυρίας των μελετητών του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας  στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η διοίκηση του συλλόγου κατέθεσε υπόμνημα με τα ακόλουθα ερωτήματα και προβληματισμούς, που χρήζουν απαντήσεων:

1. Να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των  ενταγμένων αγροτεμαχίων λόγω των μεταβολών και διασπάσεών τους, που προκύπτουν από την επικαιροποίηση του  υποβάθρου, καθώς και να μας γνωστοποιηθεί ο τρόπος ταυτοποίησης αυτών.

2. Κατόπιν της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία σας για επικαιροποίηση του  υποβάθρου, ζητούμε να ξανανοίξει το σύστημα της ΑΕΕ 2014 μετά  την επικείμενη πληρωμή  του υπολοίπου της ενιαίας ενίσχυσης, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και να υπάρχει για τους γεωπόνους μελετητές πρόσβαση στον χάρτη των ενταγμένων αγροτεμαχίων, καθώς και η δυνατότητα τροποποιήσεων.

3. Να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις των όμορων αγροτεμαχίων, που έχουν έκταση μικρότερη των 0,05 εκταρίων   και  προέκυψαν  από επικαιροποίηση του  υποβάθρου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com