ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΘ Π. ΜΗΤΚΑ

ΜΗΤΚΑςΔεν παραμένει «ακέφαλο» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά την ακύρωση της εκλογής του Περικλή Μήτκα για διαδικαστικούς λόγους έπειτα από προσφυγή στο Συμβούλιο  της Επικρατείας του συνυποψηφίου του Ανδρέα Γιαννακουδάκη.

Όπως γνωμοδότησε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, χρέη πρύτανη μπορούν να εκτελέσουν οι αντιπρυτάνεις του.

Έτσι ο αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής Θεόδωρος Λαόπουλος, πρώτος αναπληρωτής πρύτανης, είναι αυτός που θα οδηγήσει το πανεπιστήμιο στη νέα εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου πρύτανη.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στο Ίδρυμα, ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ αναφέρει ότι σε περίπτωση που ο πρύτανης απουσιάζει για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε εκτελεί τα καθήκοντά του ένας εκ των αντιπρυτάνεών του.

Αυτός και θα φροντίσει για τη διενέργεια των πρυτανικών εκλογών από τις οποίες και θα εκλεγεί νέος πρύτανης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com