700.000 € ΑΠΟ ΤΗΝ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

πληροφορικήΤην ένταξη εκατόν τριάντα πέντε (135) πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (10.251.920) στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»,

υπέγραψε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Βάσει της απόφασης στο μέτρο που αφορά τη λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων για την εφαρμογή του Καλλικράτη εντάσσονται μεταξύ άλλων η περιφέρεια Θεσσαλίας και οι 7 δήμοι του νομού που θα εισπράξουν για την υλοποίηση της δράσης τα εξής ποσά.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: 140.051 ευρώ

Δήμος Αγιάς: 66.067 ευρώ

Δήμος Ελασσόνας: 133.360 ευρώ

Δήμος Κιλελέρ: 85.680 ευρώ

Δήμος Λαρισαίων: 67.840 ευρώ

Δήμος Τεμπών: 79.680 ευρώ

Δήμος Τυρνάβου: 43.680 ευρώ

Δήμος Φαρσάλων: 72.180 ευρώ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com