366 ΕΚ. € ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

αγροτέςΣτα 363.646.469,38 ευρώ ανέρχεται το σύνολο του προϋπολογισμού των κυριότερων οικονομικών προγραμμάτων του αγροτικού τομέα, τα οποία κατατέθηκαν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται προς έγκριση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 4ων Περιφερειακών Ενοτήτων και μετά από τους απαιτούμενους ελέγχους προωθούνται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα προγράμματα αυτά είναι: 1) Μέτρο 123Α Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων προϋπολογισμού 192.465.810,73 ευρώ, 2) Μέτρο 121 ” Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων”, προϋπολογισμού 36.188.977,65 ευρώ, 3) Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης, προϋπολογισμού 64.730.916 ευρώ, 4) Βιολογική Γεωργία, προϋπολογισμού 32.582.484 ευρώ 5)  Βιολογική Κτηνοτροφία προϋπολογισμού 23.663.281 ευρώ, 6) Μέτρο 112  ” Εγκατάσταση Νέων  Γεωργών προϋπολογισμού17.015.000ευρώ. Αναλυτικότερα:

1. Μέτρο 123Ά Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 

 (Υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Θ)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποιεί το Μέτρο 123 A «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας 2007 -2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Κυρίαρχος στόχος του μέτρου είναι, η υλοποίηση αιτήσεων ενίσχυσης που συμβάλλουν:

– στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής,

– στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων των επιχειρήσεων (π.χ. βελτίωση της ποιότητας) μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού,

– στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας (πιστοποίηση, παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών),

– στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας  και

– στην δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά εσωτερικού-εξωτερικού για τα παραγόμενα προϊόντα.

Οι τομείς που ενισχύονται είναι: κρέας, γάλα, αυγά-πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι & πολ/κό υλικό και φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά .

Οι επενδύσεις  αφορούν κυρίως στην υποδομή, στον εκσυγχρονισμό, την τυποποίηση και μεταποίηση προϊόντων, επεξεργασία προϊόντων, συσκευαστήρια κλπ.

  1. Στην 2η προκήρυξη του Μέτρου 123Α (7-10-2011 έως 23-1-2012) “Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”, έχουν υποβληθεί  στην Υπηρεσία μας 37 επενδυτικά σχέδια για τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων είναι 59.505.899,87 € και το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 25.862.950,94 €.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (€)ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ41.381.325,36686.162,60
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ2138.193.546,2115.818.773,10
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ613.322.083,306.005.117,15
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ66.608.945,003.352.898,00
ΣΥΝΟΛΟ3759.505.899,8725.862.950,90

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί ανά τομέα είναι:

ΤΟΜΕΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ €ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €
ΟΠΩΡ/ΚΑ1328.498.427,4311.221.713,72
ΓΑΛΑ815.988.437,547.182.693,77
ΚΡΕΑΣ43.118.000,001.559.000,00
ΟΙΝΟΣ41.389.043,30694.522,15
ΣΠΟΡΩΝ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ31.173.046,60586.523,30
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ25.660.000,002.704.000,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ13.000.000,001.575.000,00
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ1359.695,00179.848,00
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ1319.250,00159.650,00
ΣΥΝΟΛΟ3759.505.899,8725.862.950,94

Από τα 37 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν για  17 έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης τους, 5 έχει εκδοθεί προέγκριση, 11 έχουν λάβει αρνητική γνωμοδότηση (με δικαίωμα  ένστασης), 2 αναμένεται γνωμοδότηση, 1 απεντάχθηκε και 1 παραιτήθηκε.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Έκδοση απόφασης ένταξης17
Έκδοση προέγκρισης5
Αρνητική γνωμοδότηση11
Αναμένεται γνωμοδότηση2
Απένταξη & παραίτηση2
Σύνολο 37

Από τα εγκριθέντα σχέδια στην ΔΑΟΚ, έχουν υποβληθεί 4 φάκελοι 1ης  πληρωμής για έλεγχο, διοικητικό και επιτόπιο από την επιτροπή παρακολούθησης, τα οποία έχουν αποσταλλεί στο ΥΠΑΑΤ για πληρωμή συνολικού προϋπολογισμού  1.093.205,45 €,  εκ των οποίων οι 2 έχουν πληρωθεί με ύψος Δημόσιας Δαπάνης  290.738,00 €

2. Με την 1η προκήρυξη του Μ 123Α (25-8-2009 έως 3-12-2009), η οποία υλοποιείται από την ΔΑΟΚ, είχαν υποβληθεί 43 επενδυτικά σχέδια (25 στην Π.Ε Λάρισας, 10 στην Π.Ε Μαγνησίας, 7 στην Π.Ε. Τρικάλων και 1 Π.Ε Καρδίτσας) συνολικού προϋπολογισμού αιτήσεων 119.808.436 ευρώ, εκ των οποίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τα 15 έχει εκδοθεί απόφαση ένταξής τους, 21 έχουν λάβει αρνητική γνωμοδότηση (δικαίωμα ένστασης), 1 επενδυτικό σχέδιο έχει τεθεί στο αρχείο, 2 έχουν υποβάλλει παραίτηση και για τα 4 αναμένεται γνωμοδότηση.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 1ης Προκήρυξης

του Μ.123Α (25-8-2009 έως 3-12-2009)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (€)ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (€)ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ18.835.000,0000,000,00
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ2550.041.610,86918.480.822,008.658.973,87
Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1030.261.854,00410.069.800,004.563.930,00
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ730.669.972,00217.385.000,007.511.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 43119.808.436,861545.935.622,0020.734.403,87

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Έκδοση απόφασης ένταξης14 
Αρνητική γνωμοδότηση (με δικαίωμα ένστασης)20 
Αναμένεται γνωμοδότηση2 
Ακύρωση – Παραίτηση6 
αρχείο1 
Σύνολο 43 

 

Από τα εγκριθέντα σχέδια στην υπηρεσία μας, έχουν υποβληθεί 13 φάκελοι 1ης  πληρωμής για έλεγχο, διοικητικό και επιτόπιο από την επιτροπή παρακολούθησης, τα οποία έχουν αποσταλλεί στο ΥΠΑΑΤ για πληρωμή συνολικού προϋπολογισμού  13.036.366,92€  εκ των οποίων οι 11 έχουν πληρωθεί με ύψος Δημόσιας Δαπάνης  4.559.831,36 €

3. Στην 3η  προκήρυξη ( η οποία είναι ακόμη ανοιχτή) έχουν υποβληθεί στο ΥΠΑΑΤ ηλεκτρονικά και θα υλοποιηθούν από την υπηρεσία μας 12 επενδυτικοί φάκελοι συνολικού προϋπολογισμού  13.151.474 ευρώ.

 

2. Μέτρο 121 ” Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων” (Σχέδια Βελτίωσης) 

 προκήρυξη 724/2010 ( Υλοποιείται από τις ΔΑΟΚ )

 

 

Αριθμός υποβληθέντων σχεδίωνΠ.Ε. ΛάρισαςΠ.Ε. ΚαρδίτσαςΠ.Ε. Μαγνησίας & ΣποράδωνΠ.Ε. Τρικάλων
Καπνοπαραγωγοί373507
Νέοι Γεωργοί10322273
Αγελαδοτρόφοι10024
Λοιποί Φ.Π164534727
Λοιποί Ζ.Π.387128
ΣΥΝΟΛΟ3521178849
Αριθμός εγκριθέντων σχεδίων 289777339
Προϋπολογισμός36.188.977,651.1045.464,2312.968.570,95.767.998,14
ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ17.570.473,944.817.5606.945.657,412.597.424,66

 

 

 

3. Νιτρορύπανση  (ΚΥΑ 079833/24-10-2011)

α) Αφορά τη διετή παράτασητων ενταγμένων του 2006 πρόσκληση

080293/17-11-2011 η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:

 

 Αριθμός δικαιούχωνΈκταση σε στρέμματαΣυνολικό ποσό ενίσχυσης διετίας

σε ευρώ

Π.Ε. Λάρισας59864.5835.003.493
Π.Ε. Καρδίτσας103181.5375.989.867
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων11613.8011.079.947
Π.Ε. Τρικάλων845.720465.230
ΣΥΝΟΛΟ1829165.64112.538.537

 

 

β) Νέες εντάξεις (Νέα πενταετία) της  νιτρορύπανσης πρόσκληση

080598/30-11-2011  η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:

 

 Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεωνΈκταση σε στρέμματαΣυνολικό ποσό ενίσχυσης πενταετίας σε ευρώ
Π.Ε. Λάρισας1196137.64427.847.518
Π.Ε. Καρδίτσας68989.16517.043.132
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων16318.9894.130.892
Π.Ε. Τρικάλων11113.7783.170.837
ΣΥΝΟΛΟ2.159259.57652.192.379

 

 

 4. Βιολογική Γεωργία  (ΚΥΑ 079833/24-10-2011)

 

 

Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεωνΠ.Ε. ΛάρισαςΠ.Ε. ΚαρδίτσαςΠ.Ε. Μαγνησίας & ΣποράδωνΠ.Ε. ΤρικάλωνΣΥΝΟΛΟ   Π.ΘΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ

       
Διετής Παράταση (πρόσκληση 80294/17-11-2011)6502136284 
Νέα πενταετία (πρόσκληση 74/4919/13-1-2012)534181485163136332.582.484
ΣΥΝΟΛΟ599181698169 1647 

 

 

 5. Βιολογική Κτηνοτροφία

 

 

Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεωνΠ.Ε. ΛάρισαςΠ.Ε. ΚαρδίτσαςΠ.Ε. Μαγνησίας & ΣποράδωνΠ.Ε. ΤρικάλωνΣΥΝΟΛΟΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ

Παράταση00000 
Νέα πενταετία1404218412148723.663.281
       

 

 

 6. Μέτρο 112  ” Εγκατάσταση Νέων  Γεωργών”   (ΚΥΑ 704/2008)

 

Σχετικά με την 1η προκήρυξη 1422/27-1-2009 των Νέων Γεωργών η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Αριθμός ενταγμένων νέων γεωργών
Π.Ε. Λάρισας389
Π.Ε. Καρδίτσας93
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων156
Π.Ε. Τρικάλων70
ΣΥΝΟΛΟ708

 

 

 7. Μέτρο 112  ” Εγκατάσταση Νέων  Γεωργών”   (ΚΥΑ 704/2008)

 

Σχετικά με την 2η προκήρυξη 26983/19-12-2013 των Νέων Γεωργών η κατάσταση ανά Π.Ε. έχει ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Αριθμός ενταγμένων νέων γεωργώνΎψος ενίσχυσης
Π.Ε. Λάρισας4227.072.500
Π.Ε. Καρδίτσας93 

1.455.000

Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων1582.940.000
Π.Ε. Τρικάλων1212.127.500
ΣΥΝΟΛΟ79413.595.000
Επιπλέον δικαιούχοι 2093.420.000

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com