ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΤ

ΕΡΤΜια πραγματικά προωθημένη πρόταση, η οποία ενσωματώνει οργανικά την αυτοδιαχειριστική εμπειρία 20 μηνών, κατέθεσαν οι Αγωνιζόμενοι Εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όχι μόνο εν όψει της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ, αλλά και προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για μια νέα και ανεξάρτητη δημόσια τηλεόραση.

Η πρόταση των Εργαζομένων της ΕΡΤ είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΡΤ, δημοκρατικά και οριζόντια οργανωμένης, με τον πρώτο λόγο στις Εργασιακές Συνελεύσεις και τις Επιτροπές Προγράμματος. Ίσως γι’ αυτό άλλωστε έφτασε να χαρακτηριστεί από ορισμένους «πρόταση νόμου».

Η πρόταση είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων των εργαζομένων της ΕΡΤ και δημιουργικής σύνθεσης των προτάσεων που ακούστηκαν, τόσο στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο 2014 όσο και στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την πρόταση, η νέα ΕΡΤ θα διοικείται από το Συμβούλιο Συντονισμού, στο οποίο θα συμμετέχουν και τέσσερις εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΡΤ, από τις ειδικότητες των δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικών και καλλιτεχνικού προσωπικού. Θα ορίζεται από το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, με βάση τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία στη ραδιοτηλεόραση και την κοινωνική προσφορά και δράση των υποψηφίων. Είναι ανάλογο του σημερινού Δ.Σ.

Το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου θεσπίζεται ως πανελλαδικό όργανο βάσης, το οποίο θα ασκεί «εποπτική» λειτουργία, όχι όμως οργανική συνδιοίκηση. Δεν θα έχει ευθεία εμπλοκή στην παραγωγή προγράμματος ή άμεση παρέμβαση στη δημοσιογραφική λειτουργία. Οι εκπρόσωποί του θα αναδεικνύονται μέσα από συγκροτημένες, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες ανά γεωγραφική περιφέρεια και οι γενικές τους συνελεύσεις (στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και εργαζόμενοι της ΕΡΤ) αποτελούν το κυρίαρχο όργανο λήψης των αποφάσεών τους.

Οι εργασιακές συνελεύσεις ανά κλάδο ή ανά τομέα ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας συγκαλούνται από τους θεσμικούς εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων ή από ικανό αριθμό εργαζομένων για θέματα που κρίνονται ως σοβαρά. Συγκαλούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μήνα) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων.

Οι συντονιστές των εργασιακών συνελεύσεων (ανάλογοι των διευθυντών) οφείλουν να παρίστανται, να ενημερώνουν, να κάνουν απολογισμό επίτευξης των στόχων και να θέτουν νέους. Οι εργαζόμενοι συζητούν, κρίνουν και υποβάλλουν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων τους. Το σώμα έχει αποφασιστικό ρόλο αναφορικά με την επιλογή ανθρώπων που στελεχώνουν τις θέσεις ευθύνης, αλλά και των στόχων του οργανισμού, αφού μετέχει με άμεσο δημοκρατικό και αδιαμεσολάβητο τρόπο στην επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών, αρχισυντακτών και υπεύθυνων των τμημάτων. Οι εργαζόμενοι που εκλέγονται στις θέσεις ευθύνης εκτελούν τα καθήκοντά τους για καθορισμένη θητεία και η συνέλευση έχει το δικαίωμα να τους ανακαλέσει με αυξημένη πλειοψηφία. Οι συντονιστές των διαφόρων τμημάτων αναλαμβάνουν να καταγράψουν τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό που απαιτούνται ανά ειδικότητα προς υλοποίηση των αποφάσεων των συνελεύσεων σχετικά με τις εγκεκριμένες νέες παραγωγές και συντονίζουν την όλη διαδικασία σε όλα τα στάδιά της. Στα καθήκοντά τους είναι η υλοποίηση του σχεδιασμού και η αποτελεσματικότερη εσωτερική λειτουργία / συντονισμός για καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα στο εκπεμπόμενο πρόγραμμα.

Οι γενικοί συντονιστές (θέση πρώην γενικού διευθυντή) όσο και οι υπόλοιποι συντονιστές τμημάτων δεν διορίζονται αλλά είναι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, εκλέγονται απευθείας από τη βάση της

γενικής συνέλευσης των εργαζομένων και ανακαλούνται από αυτήν πριν από τη λήξη της καθορισμένης θητείας αν υποβληθεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα και γίνει δεκτό (με αυξημένη πλειοψηφία) από το σώμα της γενικής συνέλευσης. Όταν ολοκληρωθεί η θητεία στη διοικητική / συντονιστική θέση, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην οργανική του θέση.

Επιτροπές Παραγωγής Προγράμματος. Πολλαπλές και οργανωμένες στη βάση εκτέλεσης έργου. Για παράδειγμα, Επιτροπή προγράμματος για τα δελτία ειδήσεων, για φακέλους ή έρευνες, ή άλλες για τα ντοκιμαντέρ, τις συμπαραγωγές κ.λπ. Θα εισηγούνται την παραγωγή προγραμμάτων, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.

Παύει η εργολαβική ανάθεση παραγωγής ενός μέρους ή του συνόλου ενός προγράμματος σε ιδιωτικές εταιρείες και καταργείται, χωρίς εξαιρέσεις, η πρακτική των λεγόμενων μικτών παραγωγών που ζημιώνει με υπέρογκα ποσά τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Η ΕΡΤ διαθέτει την απαραίτητη υποδομή (στούντιο, μοντάζ, τεχνικό

προσωπικό κ.ά.) για την άρτια υποστήριξη διαφόρων ειδών παραγωγών. Σύμφωνα με τη διεθνή

πρακτική, η ΕΡΤ δύναται να αγοράζει πρόγραμμα από δημιουργούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

κυρίως εξειδικευμένου περιεχομένου, ή να συμμετέχει σε συμπαραγωγές με άλλα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα ανά τον κόσμο.

Το ανταποδοτικό τέλος είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης της ΕΡΤ και δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό. Το ύψος του ορίζεται με βάση εισοδηματικά/κοινωνικά κριτήρια. Εξαιρούνται από την καταβολή του όσοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η ΕΡΤ ως δημόσιο μέσο ενημέρωσης που αντιλαμβάνεται στην πράξη την ποιοτική ενημέρωση, τις παραγωγές και την ψυχαγωγία ως κοινωνικά αγαθά και όχι ως εμπορεύματα, παραμένει

εκτός των πρακτικών του διαφημιστικού κυκλώματος.

Συγκεκριμένα:

* Τα διαφημιστικά – εμπορικά μηνύματα προβάλλονται μόνο πριν και μετά από ταινίες ή ντοκιμαντέρ, ενώ δεν προβλέπεται καμία μετάδοσή τους κατά τη διάρκεια ενημερωτικών ζωνών και δελτίων ειδήσεων. Εξαιρείται εκείνο το κανάλι της ΕΡΤ που αναλαμβάνει να μεταδώσει π.χ. ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το «πακέτο» των χορηγιών.

* Ποσοστό από τα έσοδα που προκύπτουν από τις αθλητικές μεταδόσεις θα διοχετεύεται σε ερασιτεχνικές αθλητικές ομοσπονδίες.

* Ναι στη με μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων.

* Σε κάθε περίπτωση, αμφισβητούμενες διαφημίσεις που στοχεύουν στην παραπλάνηση του κοινού ή είναι προσβλητικές για αδύναμες κοινωνικές ομάδες, παιδιά κ.λπ. τελούν υπό την κρίση / έγκριση / απόρριψη των ίδιων των εργαζομένων.

left.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ