ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣτα πλαίσια της δράσης Δ.2.2. «Δικτύωση τοπικών φορέων» της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» της Α.Σ. Δίκτυο Συνεργασία, ο ΣΘΕΒ ως συντονιστής φορέας του έργου πραγματοποίησε ως σήμερα, 12 συναντήσεις δικτύωσης στις εγκαταστάσεις του, μεταξύ  φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τοπικών φορέων αλλά και  Επιχειρήσεων, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, Συλλόγων, ΜΚΟ, Οργανισμών,  Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΟΤΑ,  Κοινωνικών Εταίρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υφιστάμενων δομών στήριξης/ενίσχυσης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, δομών συμβουλευτικής, κλπ.).

Στόχος των δικτυώσεων αυτών ήταν  η δυνατότητα ενεργοποίησης φορέων και επιχειρήσεων εκτός του εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, των οποίων η εμπλοκή θα έχει προστιθέμενη αξία για τα επιμέρους  σχέδια και για την τοπική κοινωνία και θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των ανέργων – ωφελουμένων του προγράμματος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Οι παραπάνω συναντήσεις είχαν ως αντικείμενο συζήτησης, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την ένταξη στην αγορά εργασίας των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, την απασχόληση στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, την σύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ανεργία αλλά και την ενημέρωση για νέα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων και επιχειρηματικότητας.

Αποτέλεσμα των παραπάνω συναντήσεων ήταν η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η συνένωση δυνάμεων, η καλύτερη εν τέλει λειτουργία και ο αρτιότερος συντονισμός μεταξύ των ήδη υφισταμένων δομών και οργανισμών και των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, έτσι ώστε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δίκτυο Συνεργασία, να λειτουργεί ως ένας πραγματικός one stop shop οργανισμός, που θα αξιοποιεί στο έπακρον τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

Οι συναντήσεις αυτές επισφραγίστηκαν και με την  υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που αποσκοπεί στην βέλτιστη δυνατή σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην επίλυση προβλημάτων σε θέματα απασχόλησης. Η δράση θα ολοκληρωθεί στις 30.6.2015 και θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις εργασίας στα πλαίσια του έργου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com