ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ  ÁÐÅÑÃÙÍ ÉÄÉÏÊÔÇÔÙÍ ÔÁÎÉ ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ KAI ÐÏÑÅÉÁ ÌÅÑÏÕÓ ÔÙÍ ÁÐÅÑÃÙÍ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ)Από το Δήμο Τυρνάβου γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Την πλήρη πρόσκληση καθώς και τη σχετική αίτηση μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gr.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ