ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Ανακοίνωση του Κ. Διαμάντου, Δημοτικού Συμβούλου – μέλους ΔΣ ΔΕΥΑΛ – επικεφαλής Νέας Λάρισας

διαμαντοςΣχετικά με το ζήτημα των ομολόγων της ΔΕΑΛ των προηγούμενων Δημοτικών περιόδων και, λαμβάνοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα αλλά και λεχθέντα στο δημόσιο διάλογο έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

  1. Ελέχθη ότι: «Όλα έγιναν με βάση τον Κανονισμό. Μετά από τον χειρισμό που έγινε από τον γενικό διευθυντή και άλλα υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΥΑΛ, το προεδρείο έδωσε το πράσινο φως. Η διαχείριση τέτοιων θεμάτων από τον γενικό διευθυντή ήταν μία πάγια τακτική που ακολουθήθηκε και από τους προκατόχους του, τους κ. κ. Καφφέ και Λαμπρούλη».

Η επικαλούμενη διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι απολύτως αναντίστοιχη με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και, ως εκ τούτου παράτυπη, κάθε διαδικασία «διαχείρισης και απόφασης για τα αποθεματικά» από την «Γενική Διεύθυνση και το Προεδρείο», με παράκαμψη του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ (άρθρο 2 παρ. 1 & άρθρο 5 παρ. 1).

Η επιχείρηση μεταφοράς ευθυνών, τόσο πολιτικών όσο και διαχειριστικών προς υπηρεσιακούς παράγοντες δεν αποτελεί άλλοθι για τους εκ του νόμου και εκ της πολιτικής θέσης υπεύθυνους. Άλλωστε, δεν προκύπτει η οποιαδήποτε δικαιοδοτική και αποφασιστική αρμοδιότητα και ευθύνη στη Γενική Διεύθυνση (άρθρο 9) όσο και στην Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία (άρθρο 13).

  1. Ελέχθη ότι: «Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στο τραπεζικό σύστημα από τις αρχές του 2009 ανησύχησαν την τότε δημοτική αρχή η οποία ανάτρεξε «στη συμβουλή της Τράπεζας της Ελλάδας αλλά και των μεγάλων συστημικών τραπεζών.

Πρώτο ζήτημα: Η μεσο-μακροπρόθεσμη διασφάλιση και αξιοποίηση των αποθεματικών της ΔΕΥΑΛ δεν μπορεί να είναι μία διαδικασία «διαβούλευσης με αντισυμβαλλόμενες πλευρές» και βέβαια, σε ένα τέτοιο εξειδικευμένο ζήτημα που απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστημονικές αλλά, και γνώσεις της τρέχουσας χρηματιστηριακής αγοράς να αρκείται κάποιος «στην εισήγηση της υπηρεσίας» η οποία, δεν έχει ως προαπαιτούμενα τις ειδικές αυτές γνώσεις αλλά και καμία σχετική αρμοδιότητα. Ούτε βέβαια, και το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ συγκροτείται στη βάση τέτοιων προαπαιτούμενων.

Κατά συνέπεια, η πάγια τακτική είναι να ανατίθεται μία συμβουλευτική προς το ΔΣ μελέτη εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης των αποθεματικών σε εξωτερικό Πιστοποιημένο και έμπειρο Χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Κάτι που δεν ακολουθήθηκε στην περίπτωση της ΔΕΥΑΛ.

Δεύτερο ζήτημα:  Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της ΔΕΥΑΛ εκ του ιδρυτικού της νόμου πρέπει να αξιοποιεί και να επενδύει τα αποθεματικά της, κυρίαρχα στο     παραγωγικό της έργο καθώς και, στη διαμόρφωση ποιοτικών και οικονομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες-χρήστες, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

  1. Ελέχθη ότι: «Για την παραπάνω διαδικασία ο γενικός διευθυντής «έδωσε ενημερωτικό σημείωμα όπου λέει αναλυτικά πώς γίνεται η όλη διαδικασία, ποιός διαπραγματεύτηκε την αγορά κλπ.».

Το σημείωμα αυτό πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα. Εκεί προφανώς, θα φαίνεται ποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο «διαχειρίστηκε και εκτέλεσε» την αγορά των ομολόγων αλλά, και την «φύλαξη και λειτουργική διαχείριση τους». Υπηρεσίες για τις οποίες προκύπτουν (σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και τρέχοντα τιμολόγια αμοιβών) σημαντικά ποσά.

Ποσό που προσδιορίζεται για την αγορά ομολόγων με ποσοστό επί της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και ανάλογα με τη διάρκεια τους (ενδεικτικά από τιμοκατάλογο Ιουνίου 2013, για 21,5 εκ ευρώ με διάρκεια 5-10 έτη το ποσό αμοιβής ανέρχεται σε 380.000,0 ευρώ).

Και, ποσό που προσδιορίζεται για τη φύλαξη και λειτουργική διαχείριση ανά τρίμηνο επί της τρέχουσας αξίας (ενδεικτικά από τιμοκατάλογο Ιουνίου 2013, για 21,5 εκ ευρώ το ποσό αμοιβής ανέρχεται σε 21.500,0 ευρώ).

  1. Ελέχθη ότι: «Περί μη εγγραφών της «ζημιάς» στα οικονομικά στοιχεία της

επιχείρηση, οι εγγραφές των αλλαγών που έγιναν στα περιουσιακά στοιχεία μετά την παρατήρηση των ορκωτών λογιστών και στους επόμενους οικονομικούς απολογισμούς εμφανίζουν όλα τα στοιχεία, όπου βέβαια από την αρχή φαίνονταν τα ομόλογα άρα όλα τα μέλη του Δ.Σ. όλων των παρατάξεων ελάμβαναν γνώση όλων των στοιχείων».

«Από τα συνολικά 21,5 εκ. ευρώ που επενδύθηκαν σε δύο δόσεις σε ομόλογα (επενδύσαμε καταρχάς ένα ποσό της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ το 2009 και 8,5 εκατ. ευρώ το 2010 σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα) , έχουν εισπραχθεί περίπου τα 7,4 εκ. (5,7 από τόκους και επιστροφή λόγω του PSI και 1,712 εκ. ευρώ από την εξαργύρωση ομολόγου υπό το αγγλικό δίκαιο), ενώ η τρέχουσα αξία των υπολοίπων ανέρχεται περί τα 10 εκ. ευρώ».

Στους ισολογισμούς της ΔΕΥΑΛ αναγράφονται τα εξής:

2009:   Χρεόγραφα «0,00»                            –  Διαθέσιμα  «37.122.698,18»

2010:   Χρεόγραφα  «21.704.728,82»        –  Διαθέσιμα  «16.417.626,57»

2011:   Χρεόγραφα  «21.866.328,82»       –  Διαθέσιμα   «19.038.333,54»

2012:   Χρεόγραφα  «5.686.362,62»         –  Διαθέσιμα  «20.937.374,24»

2013:   Χρεόγραφα  «5.258.804,62»         –  Διαθέσιμα  «24.140.789,90»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, μετά την παρέμβαση των ορκωτών λογιστών εγγράφηκαν και εμφανίστηκαν τα εν λόγο χρεόγραφα στους ισολογισμούς οι οποίοι, λογικά, πρέπει να έχουν και την έγκριση – άρα γνώση- όλων των μελών του ΔΣ. Θεωρούμε ότι, πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των αποφάσεων των ΔΣ επί των ισολογισμών.

Και βέβαια, έχει ενδιαφέρον το έτος 2012 όταν και πραγματοποιήθηκε το γνωστό PSI με το «κούρεμα» των ομολόγων. Κάτι που προφανώς, όλα τα μέλη του ΔΣ θα έπρεπε να αναγνώσουν ή να αναζητήσουν.

Πόθεν όμως προκύπτει η «τρέχουσα αξία περί των 10 εκ ευρώ»;

  1. Αναγνωρίζουμε ότι, η ΔΕΥΑΛ από ιδρύσεώς της επί Δημάρχου Λαμπρούλη αλλά και μετέπειτα, επί Δημάρχου Καφέ και ειδικά, επί Δημάρχου Τζανακούλη, απετέλεσε μία δημοτική επιχείρηση- πρότυπο για ανάλογες σε άλλους Δήμους. Με παραγωγικό έργο σε υποδομές αλλά και, υπηρεσίες καλών Περιβαλλοντικών πρακτικών με ποιοτικά στοιχεία και υψηλά στάνταρ προς τους δημότες. Δημότες που βέβαια, απετέλεσαν τον βασικό αποδέκτη υπηρεσιών αλλά και τον βασικό οικονομικό αρωγό.  Πράγματι, η ΔΕΥΑΛ που παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 (των υψηλών αποθεματικών, ενός ικανού εκτελεσθέντος έργου και, μίας σωστής διαχείρισης των μακροχρόνιων δανείων της που παρέλαβε) είναι μία επιχείρηση που όλοι υπερηφανευόμαστε. Και βέβαια, κύρια, για το στελεχιακό της δυναμικό που συντελεί αποφασιστικά στη λειτουργία της. Για το δυναμικό της μέλλον όμως, ένα μέλλον με μετεξελιγμένο θεσμικό, παραγωγικό και, χωροταξικό ρόλο στα πλαίσια ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού μεσο-μακροπρόθεσμου τον οποίο οι προηγούμενες διοικήσεις και δημοτικές αρχές δεν επιδιώξανε αλλά, μείνανε σε μία λογική καλής ή καλύτερης διαχείρισης. Οφείλουμε να συνεισφέρουμε όλοι, και εμείς θα το πράξουμε.

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι, πράξεις και παραλείψεις του παρελθόντος που πρέπει να ελεγχθούν θα μείνουν στο απυρόβλητο.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, επικροτούμε την «ομόφωνη» απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ για πρόσληψη ορκωτού λογιστή για τη διερεύνηση  και ανάλυση όλων των στοιχείων και πράξεων που αφορούν το επίμαχο συγκεκριμένο θέμα της αγοράς ομολόγων κατά τις προηγούμενες θητείες. Από κει θα προκύψουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες αλλά και αστικές ευθύνες απέναντι στην επιχείρηση σχετικά με τη χρηστή και ασφαλή διαχείριση των αποθεματικών της  που αποτελούν χρήματα των Λαρισαίων πολιτών.

Οι πολιτικές ευθύνες ανέκυψαν ήδη. Είτε με την ακολουθία μίας παράτυπης διαδικασίας απόφασης αγοράς από «εξωθεσμικά κέντρα» αφού παρακάμφθηκε το μόνο αρμόδιο ΔΣ της επιχείρησης, είτε με την μη αποτελεσματική άσκηση ελέγχου από την εντεταλμένη θεσμικά και πολιτικά τότε, αντιπολίτευση στο ΔΣ.

Συμφωνούμε απόλυτα δε, με τη δήλωση του Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΥΑΛ πως, κάθε πράξη διαχείρισης των αποθεματικών της ΔΕΥΑΛ, είτε αφορά τις τρέχουσες καταθέσεις σε Τράπεζες είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής επένδυση θα ακολουθεί τη νόμιμη και διαφανή διαδικασία ενημέρωσης, συζήτησης και απόφασης από το ΔΣ η οποία και θα δημοσιοποιείται έγκαιρα και προς τους πολίτες.

Αυτό άλλωστε αποτελούσε και στο παρελθόν όπως και τώρα, μία υποχρέωση της υπηρεσίας και του Προεδρείου και ένα δικαίωμα του ΔΣ όπως αυτά απορρέουν από τον ισχύοντα Οργανισμό (άρθρο 13), δηλαδή, την μηνιαία ενημέρωση με αναλυτική κατάσταση της κίνησης των λογαριασμών στις Τράπεζες.

Για δε το επικαλούμενο ζήτημα «αγοράς οικοπέδων του Δήμου από τη ΔΕΥΑΛ» που είχε τεθεί το 2010, υπενθυμίζουμε τις θέσεις του ΤΕΕ/ τμ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας που με ομόφωνη απόφαση της ΔΕ έγκαιρα δημοσιοποίησαν και τεκμηρίωσαν την αντίθεση σε μία «βιαστική, μη σωστά προετοιμασμένη και ατεκμηρίωτη έως ψευδώς αίολη» πρόταση που είχε τεθεί από την τότε δημοτική αρχή. Την οποία θέση του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ τελικά – γιατί στο ΔΣ της ΔΕΥΑΛ είχαν άλλη θέση οι εκπρόσωποι τους- υιοθέτησαν όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com