ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

αγοραστός1Επιστολή στην οποία τίθενται το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τις μεταφορές μαθητών απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση. Στην επιστολή τονίζεται η ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του σχολικού έτους των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς των μαθητών. 

Επιπρόσθετα, θέση της ΕΝΠΕ είναι να καλυφθεί ολόκληρο το ποσό της μεταφοράς των μαθητών χωρίς την επιβληθείσα μείωση 6,25%, βάσει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 29531/25.7.2014,για το τρέχον έτος (2015) διότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται στρέβλωση του έργου της μεταφοράς.

Ο κ. Κ. Αγοραστός δήλωσε: Η μεταφορά των περίπου 200.000 μαθητών της χώρας είναι ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα αφού αφορά το δημόσιο αγαθό της Παιδείας και την χωρίς διακρίσεις απρόσκοπτη πρόσβαση και φοίτηση των μαθητών στα σχολεία, ιδίως δε αυτών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία (ΑμεΑ), Διαπολιτισμικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά, ζητάμε από την Κυβέρνηση την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με τις αναγκαίες ενέργειες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Υπουργέ,

Οι Περιφέρειες της χώρας κατόπιν  της διενέργειας των προβλεπομένων από τη σχετική νομοθεσία –διεθνών και πρόχειρων- διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών (σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/2013 – ΦΕΚ 1449 Β/14.6.2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις Εγκυκλίους 41 και 51 του Υπουργείου Εσωτερικών), αντιμετωπίζουν μία σειρά προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου, μετά τη διενέργεια του 2ου σταδίου των διεθνών διαγωνισμών (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών) και πριν την ανακήρυξη των οριστικών αναδόχων, υπάρχουν τμήματα – δρομολόγια στα οποία δεν έχουν κατατεθεί προσφορές είτε αφορούν μεταφορές με λεωφορεία είτε με Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα. Κατόπιν αυτού ένα μεγάλο μέρος του προκηρυγμένου μεταφορικού έργου παραμένει αδιάθετο.

Με βάση τα ακόλουθα δεδομένα:

– Τη λήξη, στις 28-2-2015, των συμβάσεων οι οποίες υπογράφηκαν μετά τη διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών αλλά και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν προκειμένου να ανατεθεί το σύνολο του έργου,

– Το απαιτούμενο, για τον προσυμβατικό έλεγχο, χρονικό διάστημα του κατακυρωμένου (τμήματος) του έργου των διεθνών διαγωνισμών, καθώς και

– Τις απαιτούμενες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χρονοβόρες διαδικασίες επαναπροκήρυξης του αδιάθετου έργου,  την 1η Μαρτίου 2015, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών κινδυνεύει να στερηθεί τη δυνατότητα μεταφοράς του στο σχολείο.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός, ότι τόσο για την επαναπροκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού, για το αδιάθετο μεταφορικό έργο των σχολικών ετών 2014-15 και 2015-16 όσο και για τις τρέχουσες επείγουσες διαδικασίες που προκύπτουν σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι διαγωνισμοί θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (σύμφωνα με το νόμο 4281/2014 – ΦΕΚ 160 Α΄/8.8.2014), καθιστώντας αυτή ιδιαιτέρως δυσχερή, δεδομένης της ανυπαρξίας ανάλογης τεχνικής υποδομής της εφαρμογής και του κινδύνου της αδυναμίας συμμετοχής των υποψηφίων, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα στις νέες απαιτήσεις.

Αφού ληφθούν υπόψη, οι ανεπαρκείς χρονικές προθεσμίες ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών, η μη ευόδωση την διαγωνιστικών διαδικασιών για το σύνολο ή τμήματα του μεταφορικού έργου, η λήξη, την 28η Φεβρουαρίου 2015, των ισχυουσών συμβάσεων αλλά και η υποχρέωση εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4281/2014), με τις αδυναμίες που το συνοδεύουν, για την επαναπροκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για το αδιάθετο μεταφορικό έργο των σχολικών ετών 2014-15 και 2015-16, φρονούμε ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα παράτασης  μέχρι το τέλος του σχολικού έτους των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς των μαθητών.

Με δεδομένο ότι η μεταφορά των περίπου 200.000 μαθητών της χώρας είναι ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα αφού αφορά το δημόσιο αγαθό της Παιδείας και την χωρίς διακρίσεις απρόσκοπτη πρόσβαση και φοίτηση των μαθητών στα σχολεία, ιδίως δε αυτών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία (ΑμεΑ), Διαπολιτισμικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά, παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με τις αναγκαίες ενέργειές σας.

Επιπρόσθετα, θέση της ΕΝΠΕ είναι να καλυφθεί ολόκληρο το ποσό της μεταφοράς των μαθητών χωρίς την επιβληθείσα μείωση 6,25%, βάσει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 29531/25.7.2014, για το τρέχον έτος (2015) διότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται στρέβλωση του έργου της μεταφοράς.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com