Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ

ρυθμιση1Εκατό δόσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν ως ετήσια δαπάνη το 20% ή 30% του επίσημου ετήσιου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, μηνιαίο επιτόκιο 0,5%, χωρίς άλλη προσαύξηση ή ποινή και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής με την καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, εντός των επομένων ημερών, θα έχει ολοκληρώσει τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προκειμένου να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης στη νέα ρύθμιση, καθώς η καθίζηση στα έσοδα προκαλεί έντονο προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο. Επείγοντα χαρακτήρα στην ψήφιση της νέας ρύθμιση προσδίδει άλλωστε και η ανάγκη των ασφαλιστικών ταμείων για αύξηση των εσόδων, καθώς διαπιστώνεται σημαντική κάμψη στον ρυθμό συμμετοχής των οφειλετών στη ρύθμιση που ήδη «τρέχει», προφανώς εξαιτίας της εξαγγελίας για νέα βελτιωμένη διάταξη.

Σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται ακόμη υπό τη διαδικασία επεξεργασίας και τα βασικά του σημεία παρουσιάζει σήμερα η «Κ», στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο που έληξαν στις 31-12-2014. Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

– Η ρύθμιση γίνεται μέχρι και σε 100 δόσεις.

– Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά, μέχρι την πληρωμή του συνόλου της οφειλής.

– Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και το ετήσιο σύνολο των καταβολών τους υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματός τους μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.

– Σε περίπτωση ρύθμισης συγχρόνως φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό των δόσεων δεν θα υπερβαίνει το 30% του βεβαιωθέντος εισοδήματος.

– Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε αίτηση ρύθμισης της φορολογικής οφειλής, να εκδοθεί απόφαση και στη συνέχεια να προχωρήσει στη ρύθμιση της ασφαλιστικής οφειλής.

– Τα ποσά που υπάγονται στη ρύθμιση προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Μάλιστα, για τα ήδη βεβαιωμένα πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπεται ότι αυτά δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 30% (ενδεχομένως και 50%) του αρχικώς οφειλόμενου κεφαλαίου. Προσοχή, όμως. Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις επανέρχονται σε περίπτωση έκπτωσης από τη ρύθμιση.

– Από τη στιγμή της υποβολής αίτησης ρύθμισης της οφειλής αναστέλλονται και δεν εκτελούνται τυχόν επιβληθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή ποινικής δίωξης.

– Εφόσον πληρώνονται οι δόσεις εμπρόθεσμα και δεν υπάρχει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, χορηγείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, τρίμηνης διάρκειας, η οποία ανανεώνεται στη λήξη της, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

– Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναστέλλεται το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διατάξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών.

– Κάθε οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση άπαξ.

– Θεωρείται δε, εκτός ρύθμισης σε περίπτωση καθυστέρησης –πέραν του ενός μηνός– δύο συνεχών δόσεων.

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει τη δυνατότητα ταχείας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, εφόσον ο πολίτης αμφισβητεί το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας συστήνεται πενταμελής επιτροπή διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, στην οποία θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαφορές σε ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Εφόσον υπάρξει δικαστική προσφυγή, η αρμόδια ΔΟΥ βεβαιώνει ποσοστό 15% της συνολικής οφειλής, που πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την πρώτη εκδίκαση της απόφασης.

Στο τελικό νομοσχέδιο, αναμένεται να περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία καταργείται ο χαρακτηρισμός του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο ως διαρκούς και εισάγεται η «αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής» ως νέος λόγος για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.

Επίσης, καταργείται μια σειρά ρυθμίσεων για την κατάσχεση σε χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με κατεπείγουσα και εξαιρετική διαδικασία και απαγορεύεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογουμένου χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, ώστε να προστατευθεί το οικιακό άσυλο.

Χωρίς περιορισμούς

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, «θέλουμε να μπουν, αν είναι δυνατόν, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες σε σύστημα ρύθμισης. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε για λίγους ακόμη μήνες τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών με το σύστημα μέχρι 100 δόσεων, αφαιρώντας άμεσα όλους τους περιορισμούς που εμπόδιζαν να μπει η μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το σύστημα. Πιστεύουμε ότι στις επιτροπές εξώδικου διακανονισμού ανά περιφέρεια, τις οποίες εξαγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου για διακανονισμό χρεών ως ποσοστό στο εισόδημα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν στην αποπληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, θα χρειαστεί να καταφεύγουν μόνο όσοι αποδεδειγμένα δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενταχθούν στο ουσιαστικά αναδιαρθρωμένο σύστημα των 100 δόσεων.

Κατασχέσεις λογαριασμών

«Παγώνουν» οι κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο υπουργείων και των φορέων προκειμένου να σταματήσουν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Ειδικότερα, εντολή από τα κεντρικά έλαβε το παράρτημα του ΚΕΑΟ στη Χαλκίδα να σταματήσουν τα μπλοκαρίσματα των τραπεζικών λογαριασμών όσων οφείλουν στον ΟΑΕΕ. Ανάλογες κινήσεις αναμένονται και για οφειλές σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Ταυτόχρονα «παγώνουν» και οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων όσων οφείλουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Η σχετική διαδικασία των κατασχέσεων θα ενεργοποιηθεί μετά το τέλος της προθεσίας για την υπαγωγή των οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Οσοι βέβαια αποδεδειγμένα δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση δεν θα γίνεται καμία κατάσχεση σε λογαριασμό τους. Ωστόσο, κάθε έτος θα επανεξετάζεται η φοροδοτική ικανότητα των οφειλετών.

Σημειώνεται ότι ενταγμένοι σε ρυθμίσεις χρεών είναι σήμερα συνολικά μόλις 198.000 πολίτες, οι 168.000 με την τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων τους τελευταίους μήνες, ενώ υπό διακανονισμό είναι συνολικά απ’ όλες τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις μόλις 2 δισ. ευρώ, δηλαδή, λιγότερα απ’ όσα χρέη γίνονται ληξιπρόθεσμα στο διάστημα δύο μηνών.

Καθημερινή

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ