ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

προγρΟ Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, θα υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους – αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΣ ηλικίας έως 29 ετών. Πιο συγκεκριμένα, οι άνεργοι – απόφοιτοι των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ έως 29 ετών, μετά από αίτησή τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης 80 ωρών στοv Τύρναβο και στη συνέχεια να εργαστούν σε επιχειρήσεις της πόλης, διάρκειας 6 μηνών, με μισθό 480€ το μήνα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των Επιχειρήσεων. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας • Πιστοποιητικό εντοπιότητας • Σε περίπτωση που είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας του • Αντίγραφο του ατομικό εκκαθαριστικού της εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) ή σε περίπτωση που δεν υπέβαλε αίτηση, βεβαίωση από την εφορία για μη δήλωση εισοδήματος • Πιστόποιητικά ξένων γλωσσών για τις γλώσσες που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του • Μόνο για αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στην περίπτωση που δεν έχει περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ή βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων I.E.Κ. (από τον ΕΟΠΠΕΠ) στην περίπτωση που τις έχει περάσει • Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑΛ.: Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3 ή 4 Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Σ.: Πτυχίο ΕΠΑΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com