ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΡΝΟ Δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 29.085,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 6η  Μαρτίου 2015  και ώρα. 10:30 -11:00  π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου στην οδό Στ. Καράσου 1, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100 μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου http://www.tirnavos.gr.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2492350137 FAX: 2492350132

Αρμόδιος υπάλληλος: Τσεργάς Κων/νος

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ