ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

επιμελητηριοΑπό την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας ανακοινώνεται ότι  από 1/3/2015, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (ΦΕΚ 2919/30-10-2014 και ΦΕΚ 3623/31-12-2014), όλες οι καταθέσεις πράξεων και στοιχείων των εταιρειών καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων του ΓΕΜΗ θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ

στο διαδικτυακό τόπο www.businessportal.gr. στο πεδίο ΄΄ηλεκτρονική υποβολή΄΄ όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και video παρουσίασης της διαδικασίας.

Εξαιρούνται μόνο οι συστάσεις εταιρειών οι οποίες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες ΓΕΜΗ..

Επισημαίνουμε  ότι και οι ανάλογες πληρωμές θα πραγματοποιούνται  μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com