ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ… ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Ο ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ!!!

ΜΠΕΖΑςΩς ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Πάργας θα εργάζεται ο πρώην Υπουργός Αντώνης Μπέζας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” του δήμου. Ο κ. Μπέζας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στον Δήμο Πάργας με συνολική δαπάνη να προϋπολογίζεται σε 30.120 ευρώ και 7.397,64 ευρώ και βαρύνει τον  προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου Πάργας».

Σύμφωνα με την απόφαση (την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ) ο κ. Μπέζας «θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με κατασκευές τεχνικών έργων, καθώς και σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και πράξεων εφαρμογής.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com