ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ενημερωτικό των αιρετών Λάρισας Παναγιώτη Ρεμπάπη (τακτικό μέλος) και Δημήτρη Κοντελέ Δημήτρη (αναπληρωματικό μέλος)

ΠΥΣΔΕMε ενημερωτικά δελτία για τις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ Λάρισας θα γνωστοποιούμε όλα όσα συμβαίνουν στις συνεδριάσεις του Υ.Σ. όπου προτιθέμεθα να λειτουργήσουμε με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και στα πλαίσια των αποφάσεων του σωματείου μας (ΕΛΜΕ) και της ομοσπονδίας (ΟΛΜΕ), ενάντια σε κάθε λογική συνδιαχείρισης και συνδιαλλαγής με τη διοίκηση, αναδεικνύοντας όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση και διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

Οδικός μας χάρτης οι  12 θέσεις στις οποίες δεσμευτήκαμε  για την στάση που θα κρατήσουμε στα Υ.Σ.

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι

Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Θεσσαλίας (701/28-1-2015) συγκροτείται ως εξής:

  1. Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος – Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, Πρόεδρος, με αναπληρωματικό τον Πάνο Κωνσταντίνο ΠΕ18.12, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Φαρσάλων.
  2. Παπατόλιας Ιωάννης ΠΕ01 – Διευθυντής 13ου Γυμνασίου Λάρισας, Αντιπρόεδρος, με αναπληρωματικό τον Παλάτο Χρήστο ΠΕ17.02, Διευθυντή του 1ου ΣΕΚ Ελασσόνας.
  3. Κασσίδα Ασπασία ΠΕ05 – Διευθύντρια του 15ου Γυμνασίου Λάρισας, Τακτικό μέλος, με αναπληρωματική την  Πατσή Κωνσταντινιά ΠΕ02, Διευθύντρια του ΓΕΛ Φαλάνης.

Τα μέλη της διοίκησης επιλέχθηκαν από την Περιφερειακή Διευθύντρια αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δ/ντή Δ/θμιας και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

  1. Ρεμπάπης Παναγιώτης ΠΕ03  – του 6ου Γυμνασίου Λάρισας τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό τον Κοντελέ Δημήτριο ΠΕ17.06- στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ , εκπρόσωποι του Μετώπου Ανατροπής.
  2. Κοντσιώτης Κωνσταντίνος ΠΕ04.01 –  του ΓΕΛ Φαλάνης τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό τον Τζιατζιά Μιχαήλ ΠΕ11 , του Γυμνασίου Βαμαβακούς εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ.

Γραμματέας του συμβουλίου ορίστηκε η Λυπημένου Ελένη ΠΕ18.15.

Σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στις μέχρι τώρα συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ Λάρισας (μέχρι τις 26/2/2014)σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες  για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Λάρισας για το διδακτικό έτος 2014-2015.Τροποποιήσεις διαθέσεων.

2. Ένσταση συναδέλφου για την εκ των υστέρων μοριοδότηση άλλης συναδέλφου συναφούς ειδικότητας χωρίς να το δικαιούται. Τάχθηκα υπέρ καθ’ ότι διαπίστωσα σφάλμα της υπηρεσίας. Θέση του Συμβουλίου είναι όταν υπάρχουν δύο διακριτές οργανικές θέσεις αυτός που επιστρέφει από άδεια, επιστρέφει στην οργανική του.

3. Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού λόγω ασθενείας. Η συνάδελφος αυτή έχει εξαντλήσει τις  αναρρωτικές άδειες που δικαιούται βάσει της κείμενης νομοθεσίας( ν.3528/2007 άρθρο 54 παρ.1)) από την ημέρα του διορισμού της και μέχρι την 8/10/14 ήτοι 180 μέρες. Ενημερώθηκε να παραστεί στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 25/02/15 προκειμένου να εκφράσει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις της. Επειδή δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με μέλος του Συμβουλίου παρόντος εμού, συμφώνησε και συναίνεσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα για ένα χρόνο όπως προβλέπεται από το ΠΔ 1/2003, άρθρο 12, περ.21 με το 75% των αποδοχών  και δεν έχει καμία ένσταση απ’ αυτού.

4. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Εξετάστηκαν αιτήσεις συναδέλφων. Όλες εγκρίθηκαν ομόφωνα, εκτός μιας περίπτωσης που το συμβούλιο δεν γνωμοδότησε λόγω αναρμοδιότητας.

5. Αίτηση Θεραπείας-Ιεραρχική Προσφυγή-Εξώδικη πρόσκληση για ενέργεια. Αφορά το θέμα των 2 Υποδιευθυντών του 9ου Γυμνασίου Λάρισας που τοποθετήθηκαν με βάση την αρχαιότητα με την υπ’ αριθμ. 68/7-10-11 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Έχει ενημερωθεί λεπτομερώς σε συνεδρίαση του και το ΔΣ της ΕΛΜΕ. Έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις από το τότε ΠΥΣΔΕ. Επίσης το προηγούμενο Συμβούλιο δεν έδωσε λύση ως όφειλε και παρέπεμψε το θέμα στο σημερινό. Αποφασίστηκε ομόφωνα α) να ζητηθεί από το Διευθυντή του 9ου Γυμνασίου Λάρισας να αποστείλει την υπ’ αριθμ.21/11-10-2011 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων β) να απευθύνει σχετικό ερώτημα στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

6. Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης οι οποίες απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες. Η θέση που πήρα ήταν η εξής: “Δεχόμαστε την αίτηση του οποιουδήποτε ως εκπρόθεσμη. Δεν θα ενταχθεί στο πίνακα με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας και δεν θα συνεξεταστεί. Σε περίπτωση ύπαρξης οργανικού κενού μετά τις αρχικές τοποθετήσεις (των εμπρόθεσμα υποβληθέντων) ως ΠΥΣΔΕ να εξετάσουμε τις αιτήσεις των συναδέλφων”. Η πρότασή μου πήρε μια ψήφο.

7. Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών εκπ/κών. Εξετάστηκαν αιτήσεις και η γνωμοδότηση της συνάφειας ήταν ομόφωνη.

8. Πλήρωση κενών θέσεων υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. Λάρισας. Η θέση αφορούσε στο ΓΕΛ Ελασσόνας. Ορίστηκε νέα υποδιευθύντρια λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, με ομόφωνη απόφαση.

9. Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή στο Γυμνάσιο-ΛΤ Μακρυχωρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

10.Τροποποίηση ορισμού υπεύθυνου εργαστηρίου 2ου ΕΚ Λάρισας λόγω συνταξιοδότησης, διαθέσεις και τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών στο 2ο ΕΚ Λάρισας.

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι

Με βάση τις μέχρι τώρα συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ διαπιστώσαμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να μετακινούνται σε πάνω από 3 σχολεία, πολλές φορές σε μεγάλη απόσταση. Φυσικά με δικό τους μεταφορικό μέσο και ευθύνη. Σε όλα αυτά την κύρια ευθύνη φέρουν οι πολιτικές των συγχωνεύσεων και καταργήσεων εκπαιδευτικών μονάδων, της αύξησης διδακτικού ωραρίου και μαθητών ανά τμήμα κλπ. Το πρόβλημα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και πρέπει συλλογικά να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε. Ακόμη και σήμερα αρχές Μάρτη οι μετακινήσεις συναδέλφων από σχολείο σε σχολείο είναι από τα κύρια θέματα του ΠΥΣΔΕ.

Επειδή όλη η συνδικαλιστική δράση πρέπει και μπορεί να περνάει μέσα από τα σωματεία, επειδή είμαστε εχθρικοί στον παραγοντισμό και την πελατοκρατία, παρακαλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται, για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, πρώτα στην ΕΛΜΕ στην οποία ανήκουν και μέσω αυτής στους αιρετούς.

Συσπειρωνόμαστε ακόμα περισσότερο στα σωματείο μας και αγωνιζόμαστε να κάνουμε πράξη το δημοκρατικό σχολείο της ολόπλευρης μόρφωσης για όλους.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ