ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ 110 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Η ΔΕΗ

δεηΣτην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 110 θέσεων προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προχωρά η ΔΕΗ σύμφωνα με την 1Κ/2015 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που εστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Το προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

501         ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ)       1

502         ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ)       1

503         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

504         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

505         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

506         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

507         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

508         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

509         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)2

510         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)2

511         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

512         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)2

513         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)6

514         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)2

515         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

516         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)4

517         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

518         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

519         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)6

520         ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)1

521         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

522         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

523         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

524         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

525         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

526         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

527         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

528         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

529         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

530         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

531         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)       1

532         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)    2

533         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)    1

534         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)               4

535         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)               1

536         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)               1

537         ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

538         ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικών  Επιστημών Μαθηματικοί (Τ2/Β) ή Πληροφορικής (Τ2/Ζ)              2

539         ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικών  Επιστημών Μαθηματικοί (Τ2/Β) ή Πληροφορικής (Τ2/Ζ)              3

540         ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)1

541         ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)1

542         ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)1

543         ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)4

544         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)      1

545         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)      1

546         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)      1

547         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

548         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

549         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

550         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        2

551         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

552         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

553         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        2

554         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        3

555         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

556         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

557         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

558         ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)        1

559         ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών Πληροφορικής (Τ2/Ζ)              1

560         ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)1

561         ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)1

562         ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)1

563         ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)1

564         ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ)           1

565         ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ)           1

566         ΠΕ  Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ)          1

567         ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)     1

568         ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)     1

569         ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)     1

570         ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)     1

571         ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)     1

572         ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)     1

  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

601         ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)            1

602         ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)            1

603         ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής TE (Τ3/Ζ)           1

604         ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β)            1

605         ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β)            1

606         ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)            1

607         ΤΕ Πτυχιούχοι  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)           1

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ