ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

APOKATASTASI KATOLISTHISEON6Σε εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε σημεία όπου υπήρξαν κατολισθήσεις προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στην Πλατιά Άμμο του Δήμου Αγιάς και στο 32ο χλμ της Εθνικής Οδού Λάρισας – Φαρσάλων κοντά στους Χαλκιάδες. Αναλυτικά:

Α) Εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης του οδοστρώματος και της εμφάνισης ολίσθησης στο σώμα της οδού που παρατηρήθηκε στην Επαρχική οδό Κόκκινου Νερού – Στομίου πλησίον της διαστάυρωσης προς Πλατιά Άμμο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση του παλιού ασφαλτικού, την εκσκαφή του επιχώματος της οδού και την επανακατασκεύη του με τοποθέτηση γεωυφάσματος, και κατάλληλα διαβαθμισμένου υλικού επίχωσης. Παράλληλα θα γίνουν έργα διευθέτησης των υδάτων που προέκυψαν από διάνοιξη νέας οδού κάθετης στην Επαρχιακή Οδό. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την κατασκευή της απαραίτητης οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης. Η επέμβαση θα γίνει σε δύο σημεία, το πρώτο μήκους περίπου 120 μέτρων και το δεύτερο μήκους 20 μέτρων.

Β) Εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης ολίσθησης του πρανούς της οδού που παρατηρήθηκε στο 32ο χλμ της Εθνικής Οδού Λάρισας – Φαρσάλων πλησίον του οικισμού των Χαλκιάδων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση παλαιού σωληνωτού οχετού και τοιχίου αντιστήριξης, την κατασκευή νέας προέκτασης του σωληνωτού οχετού, την εκσκαφή του πρανούς της οδού σε μήκος 100 μέτρων και την επανακατασκευή του με βαθύτερη θεμελίωση σε συνδυασμό με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και συρματοκιβώτια. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την κατασκευή της απαραίτητης οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com