ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2015 ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

τυρΣε οριστικοποίηση των αιτημάτων του δήμου για προσλήψεις εντός του 2015 σε διάφορους τομείς αναμένεται να οριστικοποιήσει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Τυρνάβου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση είναι:

 1. Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου (αριθ. πρωτ. 3795/02-03-2015 αίτηση της κ. Θεοφανώς – Άρτεμις Χατζηφόρου).
 2. Αποδοχή χρηματικής δωρεάς από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου (Εορταστικές Εκδηλώσεις Καρναβάλι – Μπουρανί 2015).
 3. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου. – Ψήφιση πίστωσης.
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2015, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, έτους 2015.
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Τυρνάβου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, έτους 2015.
 7. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
 8. 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 9. 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 10. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Σωματείου Ατόμων με αναπηρίες και μη «Η ΦΛΟΓΑ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση.
 11. Επί αιτήσεως του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Αμπελώνα, με την οποία ζητά την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην Δ.Κ. Αμπελώνα. (αριθ. 15/2015 απόφαση Δ.Κ. Αμπελώνα).
 12. Επί αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου, με την οποία ζητά την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην Δ.Κ. Τυρνάβου (αριθ. 35/2015 απόφαση Δ.Κ. Τυρνάβου).
 13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
 14. Έγκριση επιβολής και καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Τυρνάβου.
 15. Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου. – Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης.
 16. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός θέσεων υδρονομέων. – Ορισμός μελών επιτροπής για θέματα άρδευσης.
 17. Καθορισμός Τέλους Άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 18. Κατανομή επιχορήγησης για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ (άρθρο 27 του ν. 3756/2009).
 19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας σάκων απορριμμάτων του Δήμου Τυρνάβου, έτους 2015.
 20. Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου, αναφορικά με την έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 21. Προσαρμογή της αριθ. 224/2014 ΑΔΣ περί «Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου» (αριθ. πρωτ. 24555/269275/12-02-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας).
 22. Έγκριση της αριθ. 01/2015 μελέτης του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Αμπελώνα».
 23. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης στη Βορειοδυτική Ζώνη της Πόλης Τυρνάβου».
 24. Ορισμός εκπροσώπου της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.
 25. Κατανομή υπολοίπου πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2014. (αριθ. 154/2014 απόφαση Δ.Σ.).
 26. Επί αιτήσεως του κ. Καραμουσλή Παναγιώτη, με την οποία ζητά την ανάκληση του αιτήματός του για μερική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην Δ.Κ. Αμπελώνα (αριθ. 328/2014 ΑΔΣ).
 27. Ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. – Αίτηση κ. Ντόνα Δημητρίου.

28.          Επί αιτήσεως της «Σεϊτης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την οποία ζητά γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, αναφορικά με την παρέκκλιση όρων δόμησης για αναθεώρηση άδειας δόμησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com