ΚΕΔΕ: ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΕΛΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

ÊÁÌÐÁÍÉÁ ÃÉÁ ÅËÅÕÈÅÑÏ ÔÕÐÏ - ÅÈÍÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÍÁÐÇÑÙÍ ÇÍÉÏ×ÏÓΜε επιστολή προς όλους τους δήμους της χώρας, η ΚΕΔΕ προτρέπει τους δημάρχους να απαλλάξουν από την καταβολή δημοτικών τελών τα άτομα με 67% αναπηρία και άνω, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει από τις συνεχείς περικοπές των συντάξεων.

Η ΚΕΔΕ ενημερώνει τους αιρετούς, ότι είχε προηγηθεί αίτημα από το Σύλλογο Αναπήρων και Αυτοάνοσων Νόσων «ΉΦΑΙΣΤΟΣ», για απαλλαγή από τέλη και φόρους των παραπάνω ατόμων.

Επίσης, στην επιστολή της ΚΕΔΕ κοινοποιείται η απόφαση της Ένωσης, με την οποία και συμφωνήθηκε να ζητηθεί από τους δήμους να δουν θετικά το αίτημα του συλλόγου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com