ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΦΑΡΜΑπό το τμήμα Φυτοπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Β’ 8) από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα της Π.Ε. Λάρισας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Exetastika_Kentra_160315.pdf). Ο κατάλογος των εξεταστικών κέντρων ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επίσης, για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταρτιστούν στα θέματα ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων πριν από την εξέτασή τους, μπορούν να αναζητήσουν τον κατάλογο των φορέων παροχής κατάρτισης της Π.Ε. Λάρισας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Foreis_Katartishs_160315.pdf). Ο κατάλογος των πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ακόμη, η υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στην ιστοσελίδα (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS__v.5.0.pdf) υπάρχει βάση δεδομένων με αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις τους και η οποία επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εξέταση του υποψήφιου πραγματοποιείται μέσα σε ορισμένο χρόνο και περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, από τις οποίες πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 35 ερωτήσεις, προκειμένου να του χορηγηθεί το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Σε κάθε ερώτηση μόνο μία επιλογή είναι σωστή, ενώ οι ερωτήσεις των εξετάσεων επιλέγονται τυχαία από τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2/34/2-1-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 67) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προβλέπεται τέλος το οποίο ορίζεται σε:

  • εικοσιπέντε ευρώ (25€) μέχρι 31 Μαρτίου 2015,
  • πενήντα ευρώ (50€) από 1 Απριλίου 2015 μέχρι 31 Αυγούστου 2015 και
  • εκατό ευρώ (100€) από 1 Σεπτεμβρίου και μετά.

Για την όσο το δυνατό ομαλότερη μετάβαση στις νέες διαδικασίες εμπορίας και χρήσης γεωργικών φαρμάκων, καθώς και για τη συντομότερη εξοικείωση των υποψήφιων παραγωγών-χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παρακαλούνται τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων της Π.Ε. Λάρισας, να βοηθήσουν στη διάχυση της διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης χρήσης γεωργικών φαρμάκων στους παραγωγούς-πελάτες τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας (2413 511119 – 209 – 181).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com