ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΡ. ΚΕΛΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η/Υ

unnamedΜε αναφορά του προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αναστάσιο Κουράκη, παρενέβη ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, στο αίτημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος να συμπεριληφθούν στην πρόσκληση για την δημιουργία Μητρώου Κέντρων Πιστοποίησης, και προϊόντα (ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοιχτού κώδικα)άλλων εταιρειών, ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις που προκαλούνται όσον αφορά την αξία των εν λόγω πιστοποιήσεων.

Mε την αναφορά, επισημαίνεται πως στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για τα Κέντρα Πιστοποίησης γίνεται κατηγορηματική αναφορά τόσο σε υλικό, όσο και σε πακέτα λογισμικού, συγκεκριμένων εταιρειών με αποτέλεσμα να αποκλείονται άλλες λύσεις με αντίστοιχα χαρακτηριστικά που διατίθενται δωρεάν, αλλά και να αποκλείονται δεκάδες σχολεία σε όλη την επικράτεια, στα  οποία τα εργαστήρια πληροφορικής τους χρησιμοποιούν διαφορετικό λογισμικό, με τραγική συνέπεια χιλιάδες μαθητές να μην μπορούν να συμμετέχουν στην δράση.

Στην αναφορά γίνεται λόγος πως η όλη δομή της εν λόγω πρόσκλησης, πιο πολύ φαίνεται να εστιάζει στο πως θα απορροφηθούν τα κονδύλια, χωρίς να διακρίνεται πουθενά ένας γενικότερος σχεδιασμός και μια ορθολογική αξιοποίηση, αφού το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα χορηγείται από το ΙΤΥΕ Διόφαντος και δεν θα σχετίζεται με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον τονίζεται η ανάγκη, η πολιτεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να θεσμοθετηθεί η αναγνώριση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού ως ισότιμου με τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδουν οι ιδιωτικοί φορείς που έχει αναγνωρίσει ο ΕΟΠΠΕΠ.

Ακόμη  με την συγκεκριμένη αναφορά τίθεται το ερώτημα, γιατί ευνοείται μια μονοπωλιακή κατάσταση, ενώ μπορεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να υλοποιηθεί με ελάχιστο κόστος, την ίδια στιγμή μάλιστα που και άλλοι φορείς έχουν τις ίδιες ενστάσεις με την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος.

Τέλος η αναφορά καταλήγει ότι πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα η συγκεκριμένη πρόσκληση ώστε να συμπεριληφθεί και το Ελεύθερο Λογισμικό, όπως και επεξεργαστές CPUs άλλων εταιρειών και να αρθούν οι στρεβλώσεις που προκαλούνται όσον αφορά την αξία των εν λόγω πιστοποιήσεων.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com