ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΕΦΗ Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης , των μελών της και  μη , παρέχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ειδίκευσης – κατάρτισης σε σύγχρονες εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην Ειδική Αγωγή. Δίνει τη δυνατότητα στον καταρτιζόμενο να αναπτύξει επαρκείς θεωρητικές γνώσεις και ένα εύρος δεξιοτήτων και τεχνικών στον τομέα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,

οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτυχή μετάβαση και απασχόληση στην εκπαίδευση και σε άλλους συναφείς τομείς της ειδικής αγωγής, με την βοήθεια των ΤΠΕ.

Πού απευθύνεται

  • Σε Νέους Πτυχιούχους και Μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς της εκπαίδευσης, των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Επιστηµών της Υγείας.
  • Σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας και ειδικότητας.
  • Σε ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές.

Περιεχόμενο

Η φιλοσοφία και προσέγγιση του προγράμματος είναι θεμελιωμένη στις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στον χώρο ΤΠΕ για την ειδική αγωγή, με παρουσίαση ελληνικών και ξένων λογισμικών υποστήριξης προβλημάτων Νοηματικής , Αυτισμού , Μέτριας και Ελαφριάς Νοητικής Καθυστέρησης , Κινητικών Αναπηριών και Δυσλεξίας. Πιο συγκεκριμένα :

  1. Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή : Επιστημονική και θεωρητική προσέγγιση
  2. ΤΠΕ και αισθητηριακές αναπηρίες ( Εφαρμογές στην Όραση , σε Κινητικές Αναπηρίες και στην Κώφωση –Βαρηκοΐα
  3. Τ.Π.Ε. και εφαρμογές για παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού
  4. Τ.Π.Ε. και εφαρμογές για παιδιά με Νοητική Υστέρηση
  5. Τ.Π.Ε. και Μαθησιακές δυσκολίες (Βασικές αρχές για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσαριθμησία ,Διαταραχές λόγου, Δυσορθογραφία , δυσλεξία – Μεθοδολογική προσέγγιση – Δομή Αξιολόγηση λογισμικών )

Τρόπος Υλοποίησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 50 ώρες, 25  ώρες με φυσική παρουσία  και 25 ώρες εξ αποστάσεως (Ψηφιακό υλικό). Το πρόγραμμα παρέχει ευελιξία στο ωράριο παρακολούθησης  (Σάββατο-Κυριακή στην Λάρισα), ώστε να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων και απασχολούμενων .

( Ειδική έκπτωση για ανέργους και καθηγητές Θετικών Επιστημών )

Έναρξη :  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2015

Πληροφορίες :  2103635701 , 6944 454583 , mail: eef.athens@gmail.com

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com