ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΓΕΟΠΥπόμνημα στον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ε. Αποστόλου με κοινοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ  και στον γ.γ. Δ. Γελαλή απέστειλε η διοίκηση του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα της μη καταχώρησης των καλλιεργητικών σχεδίων μέχρι 31/3 του 2014 από τις ΔΑΟΚ λόγω αδυναμίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους αγρότες και δεν απορροφά κοινοτικά κονδύλια.

Αναλυτικά στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

«κ.  Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή ως Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πολύ σημαντικά ζητήματα,  που θα προκύψουν στο ήδη «προβληματικό» μέτρο  των αγροαγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε  ότι τα καλλιεργητικά σχέδια (ΣΠΔ),  που υποβλήθηκαν στις ΔΑΟΚ έως τις 31 Μαρτίου 2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 79833/25-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β’/2011), δεν έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από τις ΔΑΟΚ μέχρι και σήμερα λόγω αδυναμίας του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η ορθή αντιστοίχιση των αγροτεμαχίων-καλλιεργειών της ΑΕΕ  του 2014 με το τροποποιημένο κατατιθέμενο καλλιεργητικό σχέδιο ΣΠΔ 2014 με επακόλουθο η διαφορετική καλλιέργεια στο ΣΠΔ από την ΑΕΕ  να επισύρει κυρώσεις για τους παραγωγούς. (κωδικοί 23148, 23149)

Θεωρούμε αδιανόητο να υποβάλλουμε ως γεωπόνοι-σύμβουλοι να υποβάλλουμε αιτήσεις πληρωμής για το 2014, ενώ γνωρίζουμε εξαρχής το γεγονός της  σίγουρης επιβολής  κυρώσεων των παραγωγών  στην επικείμενη πληρωμή τους  για το 2014 λόγω της παραπάνω παράλειψης.

Η Ομάδα υποστήριξης Εφαρμογής Γεωργοπεριβαλλοντικων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε έγκαιρα να έχει καταστήσει το μηχανογραφικό σύστημα έτοιμο για  την καταχώρηση των ΣΠΔ του 2014  από τις ΔΑΟΚ, καθώς και των διαφόρων θεμάτων μεταβιβάσεων, μειώσεων, τροποποιήσεων συμβάσεων κ.τ.λ .

Η επίλυση του παραπάνω θέματος με την υποβολή ενστάσεων, όπως προτάθηκε προφορικώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επιτείνει την γραφειοκρατία του μέτρου, για το οποίο θυμίζουμε ότι εκκρεμεί η πληρωμή του 2013, για το οποίο οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από το  προηγούμενο καλοκαίρι και καθυστερεί η πληρωμή τους χωρίς λόγο.

κ. Υπουργέ,

Θέματα  όπως τα προαναφερόμενα επιτείνουν τα προβλήματα απορρόφησης των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013, για τα οποία ζητήσατε στο Συμβούλιο υπουργών γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 16 Μαρτίου 2015 την παράταση της προθεσμίας της επιλεξιμότητας των δαπανών (κανόνας ν+2), ώστε να ολοκληρωθούν οι στόχοι των προγραμμάτων και να μην χαθούν πολύτιμα κονδύλια».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com