ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000 €

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠρόταση στο Πράσινο ταμείο για τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης 2 παιδικών χαρών στον Αμπελώνα, θα καταθέσει ο δήμος Τυρνάβου ο οποίος είναι ένας από τους 50 δήμους της χώρας που μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δράσεις του από το συγκεκριμένο ταμείο, σύμφωνα με προχθεσινή ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Για το συγκεκριμένο έργο οι Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου έχουν ήδη συντάξει τη μελέτη η οποία είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 €, ήτοι εργασίες αναδόχου 97.560,98 € + Φ.Π.Α. 22.439,02 €.

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες

ανακατασκευής δύο παιδικών χαρών στον Αμπελώνα, η μία στο κεντρικό πάρκο και η

άλλη στο πάρκο Πρ.Ηλία.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

  1. Διαμόρφωση των χώρων και επίχωση με κατάλληλα υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ1177
  2. Κατασκευή ξύλινης περίφραξης
  3. Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1176
  4. Τοποθέτηση καθιστικών και κάδων απορριμμάτων
  5. Τοποθέτηση φωτιστικών στο κεντρικό πάρκο

Τα έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ’ όλα τα

στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση χαμηλότερης χρηματοδότησης του κόστους του έργου από το «Πράσινο Ταμείο» η διαφορά θα καλυφθεί από ιδίους δημοτικούς πόρους.