ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Νασιακόπουλος τελικήΟ Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο κάνοντας την παρακάτω δήλωση:

«Ο Δήμος Κιλελέρ, στο πλαίσιο του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Κιλελέρ (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:κ. Νούλα Β., τηλ. 2413507236 και κ. Παλιούρα Α., τηλ. 2413507220)

Καλούμε λοιπόν τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο Κιλελέρ. Να δηλώσουμε, τέλος ότι η ρύθμιση κρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους οφειλέτες».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com