ΈΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 4,2 ΕΚ. € ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

perifereia thessalias logoΕγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  4.247.225,5 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

Έγκριση δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Καταπτώσεων από Βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας (Υποέργο 2)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 49.000 € (με ΦΠΑ)

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού οδού Αχλαδιά – Καπαδοκικό – Γεφύρια» Προϋπολογισμός έργου: 28.000,00€.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Ν.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε.Καρδίτσας ) (Γ΄ Εργολαβία)» Προϋπολογισμός έργου: 35.424,00€.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας – Χρήση 2013) (Γ΄ Εργολαβία)» Προϋπολογισμός έργου: 73.800,00€.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καρδίτσα». Προϋπολογισμός έργου: 200.000,00€ .

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 19-3-2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης και κοπή κλαδιών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας». Προϋπολογισμός: “69.000,00 €”.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προστασία γέφυρας Αμπελιάς και αναχωμάτων στον Ενιπέα ποταμό».  Προϋπολογισμός έργου: 246.000,00 ευρώ.

Έγκριση πραγματοποίησης πρόχειρου διαγωνισμού και υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού Έργου    « Διαμόρφωση Πολιτιστικού Κέντρου Ελασσόνας για εγκατάσταση ψηφιακής προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού.» Προϋπολογισμού: 50.000,00

Έγκριση δημοπράτησης, πραγματοποίησης ανοικτού διαγωνισμού και υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού Έργου: «Διαγράμμιση κόμβων με θερμοπλαστικό χρώμα» στην Π.Ε. Λάρισας Προϋπολογισμού: 100.000,00 €

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του Έργου: «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης LB 237 ΤΟΕΒ Πηνειού» Προϋπολογισμού: 44.280,00 €.

Έγκριση δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού Έργου: «Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον Πηνειό 5ου αντλιοστασίου Ομόλιο – Παλαιόπυργος και Ενιπέα» Προϋπολογισμού: 200.000,00 €

Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού και υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού  του  έργου: «Αντικατάσταση  δικτύου  σωληνώσεων  πυροσβεστικού  συστήματος  και  πύκνωση  πυροσβεστικών  φωλεών» Π.Ε. Λάρισας, Προϋπολογισμού: 73.800,00€

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προστασία γέφυρας Διαλεχτού και προστασία κοίτης Πηνειού ποταμού».  Προϋπολογισμός έργου: 246.000,00 ευρώ.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προστασία κοίτης και αναχωμάτων Πάμισου ποταμού στην περιοχή Δ.Δ. Μουζακίου και προστασία κοίτης Πηνειού ποταμού σε σποραδικές θέσεις».  Προϋπολογισμός έργου: 246.000,00 ευρώ.

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προστασία κοίτης Πηνειού ποταμού στην περιοχή Δ.Δ. Μεγάρχης και κατάντη αυτής σε σποραδικές θέσεις».  Προϋπολογισμός έργου: 246.000,00 ευρώ.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού της 10-03-2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βαλανίδας Ν. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 1.050.000,00 €

Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Αντλιοστασίων και Δομών της Λίμνης Κάρλας» και συγκρότηση των Επιτροπών, διαγωνισμού και ενστάσεων.  Προϋπολογισμός έργου: 73.800,00 €

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 24-02-2014 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Ν. Μαγνησίας (Έτους 2015)». Προϋπολογισμός: “129.000.00 €”

Έγκριση Πρακτικών Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου: «Προμήθεια αγωγού ύδρευσης για την μεταφορά πόσιμου νερού στην Τ. Κ. Κλοκωτού Τρικάλων»,  προϋπολογισμού  27.121,50 € (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου :2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (πκ 2013ΕΠ01700012) ΥΠΟΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2015 συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €.

Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου:  «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού : 60.000,00 €.

Έγκριση δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης  του έργου :2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ NΤΡΙΚΑΛΩΝ (πκ 2013ΕΠ01700012) ΥΠΟΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2015 συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €.

Έγκριση δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου :2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (πκ 2013ΕΠ01700012) ΥΠΟΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ – ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2015 συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com