ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κοινή ανακοίνωση του ΤΕΕ – τμήμα κεντρικής & δυτικής Θεσσαλίας, του ΓΕΩΤΕΕ κεντρικής Ελλάδος και της εταιρία θεσσαλικών μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) για τα υδατικά ζητήματα της Θεσσαλίας

νεροΜε την παρέμβασή μας αυτή επιθυμούμε να επαναφέρουμε το γνωστό θέμα των υδάτων στην περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα την εφαρμογή ενός προγράμματος για τον εξορθολογισμό της χρήσης των υδάτων στη λεκάνη του Πηνειού σε σχέση με τη Γεωργία καθώς και την πορεία των υδροηλεκτρικών έργων επί του Άνω Αχελώου.

  1. Στη Λεκάνη του Πηνειού η Γεωργία ως γνωστόν απορροφά το 94% των διαθέσιμων υδατικών πόρων, κατά πολύ περισσότερο από τους επιτρεπόμενους, με καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το θέμα αυτό έχουμε ακούσει ή διαβάσει κατά καιρούς, απόψεις και θέσεις από κεντρικά και περιφερειακά στελέχη του κυβερνώντος σήμερα πολιτικού χώρου (νέο μοντέλο Γεωργίας, πολιτικές και έργα εξοικονόμησης νερού, αλλαγή νοοτροπιών, ταμιεύσεις υδάτων σε μικρά έργα αποκλειστικά μέσα στη λεκάνη Πηνειού με οικολογική αντίληψη και περιορισμένο κόστος κλπ). Όλα αυτά όμως για την ώρα αποτελούν απλά άξονες σκέψεων και ιδεών, που από μόνα τους δεν συνιστούν ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα. Ως πρόγραμμα νοείται ο ακριβής προσδιορισμός των δράσεων ή/και των έργων που προτείνονται, με τη κοστολόγησή τους, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, τις πηγές χρηματοδότησης, τους φορείς και τα όργανα εφαρμογής του.

Ζητούμε λοιπόν από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), όπου συνυπάρχουν οι υπουργοί αρμόδιοι για την Αγροτική Ανάπτυξη, το περιβάλλον αλλά και την Διαχείριση των Υδάτων, να παρουσιάσουν στους φορείς και το λαό της Θεσσαλίας το ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την πορεία της Γεωργίας στη Θεσσαλία, την κάλυψη των αρδευτικών της αναγκών, την προστασία του Πηνειού και των υπόγειων υδροφορέων, την οικονομική και κοινωνική στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στον Αγροτικό τομέα.

Διαβεβαιώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα, καθόλα αναγκαίο, θα είναι ευπρόσδεκτο από τους επιστημονικούς μας φορείς και θα είμαστε στη διάθεση της πολιτείας με συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες από πολλά χρόνια έχουμε επεξεργαστεί.

Βασικό πυλώνα υποστήριξης αυτής της προσπάθειας, εκτός από τα παραπάνω, θα αποτελέσουν και τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων. Με την αφορμή αυτή επισημάνουμε την ακατανόητη ενέργεια ορισμένων οργανώσεων που προσέφυγαν στο ΣτΕ για να ανακόψουν αυτήν την εκσυγχρονιστική και μεταρρυθμιστική διαδικασία υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης που μόλις ξεκίνησε. Είμαστε βέβαιοι, αυτό ειδικά το απαιτούμε, ότι το ΥΠΑΠΑΝ θα υπερασπισθεί με όλα τα μέσα, πολιτικά και νομικά, τα Σχέδια Διαχείρισης και θα αντισταθεί στις ενέργειες όσων επιδιώκουν να πριονίσουν το πιο αξιόπιστο εργαλείο εφαρμογής ενός βιώσιμου προγράμματος για το τρίπτυχο Περιβάλλον-Γεωργία-Νερά.

  1. Σε ότι αφορά στα υδροηλεκτρικά έργα που προτάθηκαν και κατασκευάσθηκαν επί του Άνω Αχελώου (Μεσοχώρα, Συκιά, σήραγγα Πευκοφύτου), η ολοκλήρωση και η λειτουργία τους αποτελεί μείζονος σημασίας πολιτικό θέμα. Ta έργα αυτά ουσιαστικά συνιστούν την συμμετοχή της περιοχής μας στην εθνική ενεργειακή παραγωγή.

Λίγα παραπάνω λόγια για τη Μεσοχώρα: Ως γνωστόν το φράγμα είναι ήδη κατασκευασμένο από το 2001. Ο ΥΗΣταθμός που αντιστοιχεί στον ταμιευτήρα Μεσοχώρας είναι ισχύος 161,6 MWκαι είναι επίσης κατασκευασμένος αναμένοντας να λειτουργήσει μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα. Αυτή τη στιγμή το θέμα της Μεσοχώρας βρίσκεται στη φάση της εκ νέου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της. Όμως ενώ η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ήδη υποβληθεί από την ΔΕΗ στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλ-λοντος, δεν προωθήθηκε έως σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε να υπάρξει η απαραίτητη γνωμοδότηση των τοπικών φορέων. Αυτό μας απασχόλησε από τις πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης, σκεφθήκαμε όμως ότι απαιτείται ένα εύλογο διάστημα για ενημέρωση. Και ενώ εμείς αναμένουμε τις εξελίξεις, ορισμένα στελέχη του κυβερνητικού χώρου, χωρίς να διευκρινιστεί εάν ομιλούν υπεύθυνα και ποιον εκπροσωπούν, προβαίνουν σε δηλώσεις του τύπου «δεν χρειάζεται να λειτουργήσει η Μεσοχώρα, έχουμε επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα».

Οι δηλώσεις αυτές, αν και χαρακτηρίζονται από έλλειψη επιστημονικού και πολιτικού βάρους, προκαλούν συγχύσεις και απορίες, ιδιαίτερα όταν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση ή έστω κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν μπαίνουν στον κόπο να απαντήσουν αναλόγως.

Επισημαίνουμε ότι οι σημαντικού ύψους, αποκλειστικά δημόσιοι πόροι που επενδύθηκαν στα ΥΗ έργα του Άνω Αχελώου χωρίς αυτά να αποδίδουν, η ενίσχυση σε δύσκολες εποχές της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, καθώς και το γεγονός ότι τα έργα ανήκουν και θα τα εκμεταλλευθεί μία δημοσίου χαρακτήρα επιχείρηση

(ΔΕΗ), θα μπορούσαν, αυτά και μόνο, να αποτελέσουν ισχυρούς λόγους για την άμεση λειτουργία τους. Ειλικρινά δεν μπορούμε να φανταστούμε τι είδους συμφέροντα ή ποιες ιδεοληψίες επιδιώκουν το μπλοκάρισμα των ΥΗΕ του Άνω Αχελώου.

Συνοπτικά εκτιμούμε πως είναι απαραίτητη μία σαφής τοποθέτηση της Κυβέρνησης για την υπεράσπιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων στο ΣτΕ , την εφαρμογή ενός προγράμματος στον κάμπο για την Γεωργία σε σχέση με τους υδατικούς πόρους, την προώθηση των έργων της ΔΕΗ επί του Άνω Αχελώου και ειδικότερα την προώθηση των διαδικασιών της Μεσοχώρας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com