ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΑΛ

λαρισαΜέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο του Δήμου και το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ.

Μέχρι σήμερα εκατοντάδες πολίτες,  έχουν υποβάλει αιτήσεις  και τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ευνοηθούν απο τις αποφάσεις που έχει λάβει η δημοτική αρχή,  για απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και μειώσεις στο τιμολόγιο του νερού .

Υπενθυμίζεται,  ότι η προθεσμία έληγε κανονικά την ερχόμενη Παρασκευή 17 Απριλίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, καθημερινές, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Αναλυτικά, οι ομάδες των συμπολιτών που εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο του Δήμου Λαρισαίων και στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ  είναι οι εξής:

Α. ΑΠΟΡΟΙ

 • Απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και ένταξη στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ

Β. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ  ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ

 • μείωση 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού
 • μείωση 50% στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα είναι έως 20.000,00€ .

Γ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 20.000,00€

 • απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού
 • έκπτωση 50%  στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ

Δ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 20.000,00€

 • μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Ε. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 20.000,00€

 • έκπτωση 50%   στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ.

ΣΤ. ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 10.000,00€

 • έκπτωση 50%   στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ

Ζ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 10.000,00€

 • έκπτωση κατά 30%  στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ

Η. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 10.000,00€

 • έκπτωση κατά 50%  στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ.

Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και στους κάτωθι συλλόγους:

1-Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών Παλαιολόγου 14-Λάρισα τηλέφωνο:2410-287209-ώρες εξυπηρέτησης 5:00-9:00 το απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

2-Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Θεσσαλίας Παλαιολόγου 14-Λάρισα τηλέφωνο:2410-287209-ώρες εξυπηρέτησης 5:00-9:00 το απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

3-Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία «Ο Άγιος Γεώργιος» Επισκοπής και Γαριτσίου 15-Λάρισα τηλέφωνο: 2410-621286

4-Σύλλογος Νεφροπαθών Μεγάλου Αλεξάνδρου 7-  τηλέφωνο: 2413-006169.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).

2.Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου

3.Πρόσφατες αποδείξεις  της Δ.Ε.Η. και της ΔΕΥΑΛ της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι).

4.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.).

5.Εκκαθαριστικό  σημείωμα   φόρου  εισοδήματος  οικ.  έτους  2014.

6.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2014

 1. Εντυπο Ε9 (για περιουσιακά στοιχεία)

8.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

9.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1-Για τα ΑΜΕΑ -Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του.

2-Για πολύτεκνες-μονογονεϊκες οικογένειες:

α-Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.

β-Δικαστική Απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.

3.Για νέο επαγγελματία-Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος

4.Για συνταξιούχο-Απόφαση συνταξιοδότησης ή βεβαίωση συνταξιοδότησης από το ασφαλιστικό ταμείο.

5.Για μακροχρόνια άνεργους-Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

Οι   κατηγορίες οι οποίες εντάσσονται στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ, θα έχουν την αναφερόμενη έκπτωση ή απαλλαγή   εφόσον  η κατανάλωση του νερού  είναι έως 30μ3 εκτός των πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών  με τρία παιδιά που το όριο  κατανάλωσης   είναι έως 50μ3.

Πληροφορίες :

1-ΔΕΥΑΛ αρμόδιος υπάλληλος Σουλτούκη Ευαγγελία τηλέφωνο-2410-687156

2-Διεύθυνση Πρόνοιας- αρμόδιος υπάλληλος Δαλακώνη Κερασία τηλέφωνο-2410-680216, 2410-680220

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com