ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

μπαργιωταςΟ Βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την αξιοπιστία και τη συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Υγειονομικού Χάρτη της Ελλάδας.

Η δημιουργία Υγειονομικού Χάρτη αποτελεί επιμέρους δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Υγεία 2008-2012. Για την επίτευξη των στόχων ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών υγείας εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση συνιστά η ύπαρξη έγκυρης πληροφόρησης για τις πραγματικές ανάγκες σε δομές, προσωπικό, εξοπλισμό, μέτρα και προγράμματα. Η κατάρτιση του Χάρτη, 32 χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου 1397/83 του ΕΣΥ, συνιστά σημαντικό γεγονός, καθώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων – άμεσων και μακροπρόθεσμων – που επιδιώκουν την αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε ο Χάρτης το 2013, περιείχε σωρεία λαθών που επέβαλαν την επανεξέτασή του. Ο Χάρτης αποσύρθηκε, έγιναν διορθώσεις και αναρτήθηκε νέος, όπου, όμως, και πάλι εντοπίστηκαν λάθη και ανακρίβειες. Το ΠΟΤΑΜΙ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη πως «εάν δεν μετρήσεις, δεν μπορείς να διοικήσεις». Δεδομένων των λαθών του Χάρτη, δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη βάση δεδομένων/στατιστικών στοιχείων για οποιαδήποτε ριζική αναδιοργάνωση σε επίπεδο δομών, προσώπων και υπηρεσιών. Παρόλο που ο Χάρτης κόστισε περίπου πέντε εκατ. ευρώ, φαίνεται να εξελίσσεται σε αναξιόπιστο και αλυσιτελές εργαλείο. Ερωτάται, λοιπόν, ο κ. Υπουργός Υγείας: Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υποέργα; Ποιο είναι το ακριβές ποσό που δαπανήθηκε από το ΕΣΠΑ και ποιο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη; Ποια είναι η συχνότητα ενημέρωσης των στοιχείων του Χάρτη; Που οφείλονται τα ανακριβή/ελλιπή στοιχεία και πως σκοπεύει το Υπουργείο να επιλύσει το πρόβλημα, ώστε ο Χάρτης να γίνει αξιόπιστος και λειτουργικός;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com