ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ευρεία σύσκεψη έλαβε χώρα σήμερα στο  Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, με αντικείμενο την  λειτουργία των τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων του Εφετείου Λάρισας και με σκοπό την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας.

Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων  Λάρισας Δημήτριος Κατσαρός, Τρικάλων Δημήτριος Κοντογιάννης, Βόλου Λάζαρος Γαιτάνης, Καρδίτσας Ανδρέας Γεωργίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αναλύθηκε το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δικηγόρων όπως αυτό θεσπίστηκε με το νέο Κώδικα Δικηγόρων.

???????????????????????????????Επισημαίνεται ότι με το νέο νομικό πλαίσιο επέρχονται αλλαγές, με σαφή στόχο να υπάρξει ισορροπία στην εφαρμογή τόσο των αρχών της ποινικής και πειθαρχικής διαδικασίας, όσο και της ιδιαίτερης δικαιοπολιτικής πραγματικότητας που ισχύει στο δικηγορικό λειτούργημα. Επίσης γίνεται πλέον απολύτως ορισμένη η περιγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ενώ διευρύνεται και ο χρόνος της παραγραφής τους.

Μεγάλη τομή συνιστά ακόμη, η ρύθμιση με βάση την οποία τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια οργανώνονται στη βάση του πολιτικού Εφετείου και είναι ανεξάρτητα από τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων. Τέλος, η όλη πειθαρχική διαδικασία επιδιώκει  την αποτελεσματική και δραστική επίσπευση με έκδοση απόφασης, με ταυτόχρονη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του διωκόμενου πειθαρχικά δικηγόρου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com