ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ; ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ…

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Διαχρονικά, οι κομματικές επιλογές -σε όλη την κλίμακα της διοικητικής πυραμίδα-ς στέρησαν το ΕΣΥ από σύγχρονες εξειδικευμένες διοικήσεις. Παραδοσιακά, κομματικοί φίλοι και αποτυχόντες πολιτευτές αναλάμβαναν τις τύχες των νοσοκομείων, πολλές φορές χωρίς την παραμικρή διοικητική  εμπειρία.

Σε όλο τον κόσμο οι επιλογές στελεχών αυτού του επιπέδου προκηρύσσονται με βάση συγκεκριμένα προσοντολόγια και φυσικά εξελίσσονται με διαφάνεια σε όλα τους τα στάδια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιλέγονται οι καλύτεροι και από αυτούς γίνεται η τελική επιλογή.

Δυστυχώς, η νέα κυβέρνηση έσπευσε να σεβαστεί την μακροχρόνια παράδοση του κομματισμού και της πελατοκρατίας. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη διάτρητη νομοθεσία, έσπευσε να αντικαταστήσει τις διοικήσεις των ΥΠ.Ε. Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτή των προηγούμενων χρόνων. Αδιαφανής, αναξιοκρατική και αυστηρότατα κομματική. Δε γνωρίζουμε ούτε τους συνυποψήφιους -αν υπήρξαν- και τα προσόντα τους  ούτε τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή. Στις 16/04/2015 με έγγραφη εντολή του Υπουργού Υγείας  (αριθμός πρωτοκόλλου Οικ. 2589) ζητήθηκε και η παραίτηση των διοικητών, των αναπληρωτών διοικητών και των διορισμένων από τον Υπουργό Υγείας μελών των Δ.Σ. όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας μέχρι τις 30 Απριλίου. Να σημειωθεί ότι τόσο ο Ν.3329/2005 όσο και ο Ν. 4052/2012 είναι ασαφείς τόσο στο θέμα των απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων όσο και στη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών. Δεν προβλέπεται η ανακοίνωση των ονομάτων όλων των υποψηφίων και ποτέ οι αποτυχόντες δεν ενημερώνονται για τα βιογραφικά των συνυποψηφίων τους και τα κριτήρια επιλογής. Δεν προβλέπεται, επίσης, διαδικασία ένστασης ή προσβολής της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης του Ν.4052/2012, η οποία γίνεται μονό προς τον Υπουργό, αλλά δεν ανακοινώνεται.

Το Ποτάμι πιστεύει πως η ανάληψη θέσεων ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό πρέπει να γίνεται με προκήρυξη βάσει προσόντων και ανοικτές διαφανείς διαδικασίες επιλογής. Πιστεύει πως ο κρατικός μηχανισμός έχει ανάγκη από εξειδικευμένα στελέχη με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο τους και όχι κομματικά ένσημα και προϋπηρεσία. Ήδη, από 06/03/2015 είχαμε καταθέσει σχετική ερώτηση (αρ.πρωτ. 550) ζητώντας από τον κ. Υπουργό Υγείας να αποσαφηνίσει τα κριτήρια της επιλογής των διοικητών των Υ.ΠΕ. και τις προθέσεις του για τις διοικήσεις των νοσοκομείων, επισημαίνοντας παράλληλα τον παλαιοκομματικό χαρακτήρα των επιλογών του. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Για αυτό επαναφέρουμε το θέμα καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ