ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΖΗΤΑ Η “ΝΕΑ ΛΑΡΙΣΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Λαρισαίων για νασυζητηθούν τα θέματα του μεταναστευτικού και της διαχείρισης των αποθεματικών του δήμου και των επιχειρήσεών του ζητούν με επιστολή τους προς τον δήμαρχο Απ. Καλογιάννη οι δημοτικοί σύμβπουλοι της παράταξης “Νέα Λάρισα” Ντ. Διαμάντος, Μάριος Ξηρομερίτης και Κατερίνα Ζιαζιά. Στην επιστολή τους αναφέρουν:

“Αγαπητέ κε Δήμαρχε.

Με ενδιαφέρον αλλά και, με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε την επικαιρότητα σε δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

  1. Είναι το Μεταναστευτικό ζήτημα που παρουσιάζει μία έξαρση. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται από την Κυβέρνηση να «συνδιαχειριστεί» ένα θέμα.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη και ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ενημέρωση μας επί του θέματος και των πτυχών του που αφορούν το Δήμο Λαρισαίων και τους δορυφορικούς Δήμους.

Ερωτήματα καταρχήν, που τίθενται είναι:

  • Έχει συμφωνήσει ο Δήμος Λαρισαίων στην υποδοχή και φιλοξενία «λαθρομεταναστών» και υπό ποίες προϋποθέσεις (υποδομών, ασφάλειας, διασφάλισης υγιεινής, διασφάλισης κοινωνικής συνοχής) και με τι πόρους;
  • Έχει συνεργαστεί ο Δήμος Λαρισαίων με τους όμορους Δήμους της ΠΕ Λάρισας για το θέμα αυτό; Υπάρχει μία ενιαία στάση ;
  • Ποια είναι η θέση της Δημοτικής αρχής επί του ζητήματος και των ενεργειών της
  1. Το θέμα των διατιθέμενων πόρων προς την Αυτοδιοίκηση είτε των ΚΑΠ είτε του ΕΣΠΑ (αλλά και άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων) και το θέμα των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή πόρων στο ταμείο του Δήμου Λαρισαίων αλλά, και των επιχειρήσεων και οργανισμών του Δήμου, τίθενται σε «αμφισβήτηση κατοχής και χρήσης» πλέον μετά και το έγγραφο που έχετε λάβει και, παρακαλούμε να μας το κοινοποιήσετε.

Στα πλαίσια αυτά, και με το δεδομένο ότι, ήδη είναι συμβασιοποιημένα έργα που εκτελούνται, ήδη έχουν εκτελεσμένο τμήμα ή εν συνόλω έργα του Δήμου Λαρισαίων και των επιχειρήσεων και, με την επαπειλούμενη «επιστροφή» των διαθέσιμων πόρων στο ταμείο της Κεντρικής Κυβέρνησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, ζητάμε ΑΜΕΣΑ ενημέρωση σχετικά:

  • Με το (ή, τα) έγγραφο (α) που έχετε λάβει από την Κυβέρνηση και, πιθανές, προφορικές εντολές σχετικά με τη διαχείριση των δημοτικών πόρων
  • Κατάλογο των έργων και προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων και των επιχειρήσεων και οργανισμών του: α) που είναι «προς συμβασιοποίηση» (και αν οι πόροι υπάρχουν στο ταμείο και, αν θα προχωρήσετε στη συμβασιοποίηση),   β)που είναι «ήδη συμβασιοποιημένα» (και αν οι πόροι υπάρχουν στο ταμείο και, σε ποιο ποσοστό είναι εκτελεσμένα και, σε ποιο ποσοστό είναι πληρωμένα).

Προτείνουμε για τα δύο αυτά ζητήματα να συγκληθεί κατεπείγουσα Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com