ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Πριν μία εβδομάδα εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ λειτουργίας του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα στον τομέα της Τοξικολογίας απο το τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα  έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων, την εφαρμοσμένη τοξικολογία και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, την προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεων τοξικολογίας. Οι απόφοιτοι του  θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, των εργαστηρίων που ασχολούνται με ανάλυση και βιολογική δράση τοξικών ουσιών, της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς θα έχουν λάβει μια ολοκληρωμένη γνώση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράμματος μπορούν να γίνουν πολύτιμοι στην ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και σε εξειδικευμένα εργαστήρια και υπηρεσίες.

Επίσης οι απόφοιτοι θα μπορούν να αιτηθούν τον τίτλο του European Registered Toxicologist ( ERT), κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν ως εμπειρογνώμονες μέσα στην ΕΕ σε διάφορα επίπεδα (δικαστήρια, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς). Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για τη χώρα μας, αφού κάθε χρόνο διεξάγονται πάνω απο 4000 δίκες εντός χώρας με αντικείμενο το περιβάλλον , την ιατροδικαστική, τις παραβάσεις στον τομέα των τροφίμων, κλπ, χωρίς να υπάρξει επίσημος εμπειρογνώμονας εντός χώρας.

Γίνεται προσπάθεια να υπάρξουν υποτροφίες απο διάφορους φορείς προκειμένου να καλυφθούν τα δίδακτρα σε άριστους φοιτητές. λόγω της οικονομικής κρίσης.

Διευθυντής του τμήματος αυτού είναι ο καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας.

Σύντομα θα βγεί η προκήρυξη για την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2015. θα έχει διάρκεια μαθημάτων 2 εξάμηνα και πτυχιακή εργασία στο 3ο εξάμηνο σπουδών.