ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ – ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ ΜΠΙΖΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στην ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του τμήματος ΚΔΘ του ΤΕΕ και ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ, ενώ επιτίθεται και στην “Αριστερή Συμπαράταξη” για τη στάση της απέναντι στα ουσιώδη θέματα των μηχανικών, εξέδωσε η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών. Στην ανακοίνωση αναφέρει:

Πολύς λόγος έγινε το τελευταίο διάστημα ιδίως από την Αριστερή Συμπαράταξη στα συλλογικά όργανα του ΤΕΕ (Διοικούσα, Αντιπροσωπεία) για το ζήτημα της χρηστής ή όχι διαχείρισης του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του  ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια, καθώς και για το περιεχόμενο και την εφαρμογή της σύμβασης που σύναψε η προηγούμενη πλειοψηφία του ΤΕΕ ΚΔΘ με το περιφερειακό ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Θεσσαλίας.

Σαν Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών θεωρούμε ότι η Αριστερή Συμπαράταξη και οι “συνοδοιπόροι” της επιλέγουν να αναδείξουν συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και άλλα θέματα διαχειριστικού χαρακτήρα για να διαφοροποιηθούν από την πλειοψηφούσα παράταξη της ΔΚΜ στα όργανα του ΤΕΕ ΚΔΘ, διότι στα κεφαλαία και στρατηγικά ζητήματα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές.

Συγκεκριμένα δεν διαφωνούν σε ότι δηλαδή αφορά την προώθηση της κυρίαρχης πολιτικής της Ε.Ε. στα ζητήματα των μηχανικών για το Ασφαλιστικό και τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, την δέσμευση των ταμειακών διαθέσιμων του ΤΣΜΕΔΕ από την κυβέρνηση, το τζογάρισμα των αποθεματικών του ταμείου μας στην Τράπεζα Αττικής, την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις Πιστοποιήσεις (εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών-εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος) και πολλά άλλα που κάνουν τον εργαζόμενο και αυτοαπασχολούμενο μηχανικό τελικά να πληρώνει ακριβά τα τελευταία χρόνια την καπιταλιστική κρίση μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα.

Αφού λοιπόν συμφωνούν σε όλα τα παραπάνω κάπου θα πρέπει να διαφωνήσουν για να αιτιολογείται και η αυτοτέλειά τους σαν ξεχωριστές παρατάξεις. Ένα τέτοιο πεδίο διαφοροποίησης είναι τα ζητήματα διαχείρισής γενικά και συγκεκριμένα ή διαχείριση του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του  ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Όμως ο ρόλος και ο χαρακτήρας του  ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ έχει αξία να εξεταστεί και από μία διαφορετική σκοπιά.

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ είναι μία μονομετοχική Α.Ε. με μόνο μέτοχο το ΤΕΕ και στόχος του είναι να επιδιώκει το κέρδος μέσα από τη χρυσοφόρα μπίζνα, όπως αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια, της διά βίου μάθησης και κατάρτισης που είναι στρατηγική επιλογή της Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων στην κατεύθυνση της αποσάθρωσης των εργασιακών σχέσεων, την ανακύκλωση της ανεργίας. Τέτοιοι επιχειρηματικοί μηχανισμοί, όπως άλλωστε και τα ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. αποτέλεσαν κυρίαρχο εργαλείο στην ενσωμάτωση της ευρωενωσιακής στρατηγικής του κεφαλαίου για αποσύνδεση του πτυχίου από την άσκηση του επαγγέλματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα, στη δημιουργία δηλαδή ενός φθηνού ευέλικτου μισοκαταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.

Η λειτουργία του παραρτήματος του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ήταν να διεξάγει κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενα από τους μηχανικούς σεμινάρια, αλλά και επιδοτούμενα σεμινάρια, να διακινεί τα κατάπτυστα Voucher.

Οι μηχανικοί της Θεσσαλίας δεν συμμετέχουν στα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ παρότι έχουν ανάγκη από επιστημονική ενημέρωση διότι δεν έχουν να τα πληρώσουν, αφού πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη στις συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που μαστίζει η ανεργία, η υποαπασχόληση και οι διαλυμένες, εργασιακές σχέσεις (μπλοκάκι, ατομικές συμβάσεις κλπ), την ώρα που οι αυτοαπασχολούμενοι κλείνουν βιβλία καταχρεωμένοι και εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Η κατηγορία των επιδοτούμενων σεμιναρίων γίνεται με την διαχείριση πακτωλού κονδυλίων από την Ε.Ε. που έχει ουσιαστικά “χρυσοπληρώσει” ο ελληνικός λαός μέσω της έμεσης και άμεσης φορολογίας των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, μέσω των χαρατσιών (πχ εισφορά αλληλεγγύης, ΕΕΤΗΔΕ κλπ),  μέσω του δημοσίου χρέους που σημαντικά τμήματά του αποδόθηκαν για μπίζνες στους επιχειρηματικούς ομίλους και προώθηση της κυρίαρχης πολιτικής.

Μία τέτοια κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα που προωθεί ταυτόχρονα την κυρίαρχη πολιτική είναι και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Στα επιδοτούμενα σεμινάρια που υλοποίησε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ τα προηγούμενα χρόνια οι ωφελούμενοι πληρώθηκαν ελάχιστα χρήματα πχ 5€ (μεικτά) ανά ώρα  (καθαρά λιγότερο από το 30% της συνολικής επιδότησης ανά ωφελούμενο), ενώ πήραν τα χρήματά τους μετά από χρόνια, αφού αποπλήρωσαν πρώτα το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ που πήρε το μεγαλύτερο ποσό, πάντα με την υποχρέωση να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι για να κάνουν τις εκταμιεύσεις.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω πραγματικότητας είναι το έργο “Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπινού Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013” που υλοποιήθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ “για αυτοαπασχολούμενους (0 έως 3 άτομα προσωπικό) ή/και εργαζόμενους σε επιχείρηση οποιουδήποτε κλάδου της οικονομίας που επιθυμούν την παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στις μεταβολές που δημιουργεί η οικονομική κρίση”. Να σημειώσουμε ότι πολλές επιχειρήσεις υποχρέωναν τους εργαζόμενους να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους σεμινάρια και καρπώνονταν το ποσό της επιδότησης.

Απαράδεκτες επίσης είναι οι επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους, τα γνωστά Voucher που διαχειρίζεται και προωθεί το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, διότι πατάνε στην πραγματική ανάγκη των νέων πτυχιούχων και διπλωματούχων έως 29 ετών αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών για εργασία, ενώ ουσιαστικά ανακυκλώνουν την ανεργία, αποσαρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις, υποκαθιστούν την εργασία με δικαιώματα στο όνομα της μαθητείας, εξασφαλίζοντας απλήρωτη εργασία για λογαριασμό κυρίως των επιχειρηματικών ομίλων.

Άρα οι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί δεν ωφελήθηκαν, ούτε θα ωφεληθούν από την επιχειρηματική λειτουργία του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με την αποσύνδεση του πτυχίου από την άσκηση του επαγγέλματος και το νέο ρόλο που διεκδικεί το ΤΕΕ στο πόστο του πιστοποιητή και του εξεταστή κατά τις αλλαγές στην απονομή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για τους παραπάνω λόγους διαφωνούμε με την ανανέωση της σύμβασης του τμήματος ΚΔΘ ΤΕΕ με το παράρτημα Θεσσαλίας ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Επίσης διαφωνούμε με την ίδια τη λειτουργία, τον σκοπό και τον χαρακτήρα του  ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ περιφερειακά και κεντρικά με την υποσημείωση ότι οι παρατάξεις της ΝΔ -ΣΥΡΙΖΑ και οι συνοδοιπόροι τους στις πλειοψηφίες του ΤΕΕ κεντρικά και τοπικά έχουν σοβαρές ευθύνες επειδή στήριξαν τη δημιουργία και λειτουργία του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, αφού συμφωνούν σε όλα με τον χαρακτήρα του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com