ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΑΛ

Από το Δήμο Λαρισαίων, ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Κοινωνικό Τιμολόγιο του Δήμου και της ΔΕΥΑΛ, είναι η Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410 687156, 2410680216, 2410 680220