ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, υπεγράφη χθες στο γραφείο του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Συγκεκριμένα, το σύμφωνο που υπεγράφη αφορά τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής (ΔΥΠΣ)  του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, με στόχο την εκ μέρους του ΔΥΠΣ δωρεάν παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των εργαζομένων και των ανέργων δημοτών του Δήμου Λαρισαίων,  και  με έμφαση στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων, της απασχόλησης και της συμβολής στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Παρόντες στην υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας ήταν ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Απόστολος Καλογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Δημ. Δεληγιάννης, ο πρόεδρος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, κ. Γιώργος Καπράνας και υπηρεσιακά στελέχη των δύο φορέων.

Όσον αφορά την ανάγκη για την ύπαρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, τονίζεται ότι η πληροφόρηση και η συμβουλευτική των εργαζομένων του συνόλου του εργατικού δυναμικού, αλλά και των πολιτών ευρύτερα, καθίσταται μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων πολιτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ εξαιτίας των ισχυρών και εκτεταμένων ανατροπών στην οικονομία και την κοινωνία, με επακόλουθο τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, την εντονότερη κατάλυση των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών και των όρων απασχόλησης, καθώς επίσης τη συνεχή επιδείνωση της λειτουργίας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτών των δυσμενών συνθηκών, ο Δήμος Λάρισας μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού και το ΔΥΠΣ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα παράσχουν δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες, εργαζομένους, εργαζομένους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, ανέργους και νέους ανέργους.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη συμπλήρωση και αποστολή ερωτημάτων καθώς και για τις δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά είτε στο χώρο του Συμβουλευτικού σταθμού Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, τηλ. 2410680243, 2410680220 , είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Δικτύου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, Λάρισα, τηλ. 2410537489-90, φαξ: 2410537447, email: larisainediktio@inegsee.gr .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com