ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στον Δήμο Τυρνάβου περιήλθε Πρακτικό του Ειρηνοδικείου Λάρισας, με το οποίο δημοσιεύτηκε η ιδιόγραφη διαθήκη του Αμπελωνίτη Δημητρίου Μπίσιλα του Χρήστου, ο οποίος απεβίωσε και ο οποίος αφήνει στο Δήμο Τυρνάβου:

α. την οικοπεδική έκταση 900m2 περίπου κατά τη συμβολαιογραφική πράξη ή 775 m2 κατά τον χορηγηθέντα τίτλο του Κτηματολογίου μετά της επ’ αυτής παλαιάς οικίας που βρίσκεται επί της οδού Λαρίσης.

β. την οικοπεδική έκταση συνολικού εμβαδού 214 m2 επί της οποίας μου ανήκει εξ αδιαιρέτου το 50% και βρίσκεται στη θέση «Γενί Τζαμί».

Αμφότερα τα ακίνητα βρίσκονται στο σχέδιο πόλεως του Δημοτικού διαμερίσματος Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.

Ηδη με απόφασή της η Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα ομόφωνα εισηγείται την αποδοχή της εν λόγω δωρεάς.

Για το ίδιο θέμα και η Οικονομική Επιτροπή του δήμου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης επί της αποδοχής της δωρεάς, ενώ εισηγείται την αποδοχή της δωρεάς θανόντος Μπίσιλα Δημητρίου του Χρήστου, ο οποίος κληροδοτεί στο Δήμο Τυρνάβου:

α. οικοπεδική έκταση 900m2 περίπου κατά τη συμβολαιογραφική πράξη ή 775 m2 κατά τον χορηγηθέντα τίτλο του Κτηματολογίου μετά της επ’ αυτής παλαιάς οικίας που βρίσκεται επί της οδού Λαρίσης στον Αμπελώνα.

β. το ποσοστό 50% οικοπεδικής έκτασης συνολικού εμβαδού 214 m2 το οποίο του ανήκε εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται στη θέση «Γενί Τζαμί στον Αμπελώνα.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ