ΔΕΣΜΕΥΣΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΑ 40 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Στη δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων διευθύνοντα συμβούλου τεχνικής εταιρείας – μεγαλοεργολάβο προχώρησε το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, αφού διαπίστωσαν αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, ο μεγαλοεργολάβος είχε καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό 7 εκατ. ευρώ το 2004 και επιπλέον 33 εκατ. ευρώ το 2005, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που είχε υποβάλει στην εφορία.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα ποσά αυτά προέρχονταν από τα ταμεία της τεχνικής εταιρείας και δεν είχαν δηλωθεί. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου προχώρησε στη δέσμευση καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου ύψους 20 εκατ. ευρώ, με βάση τους διαφυγόντες φόρους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή.

Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε με σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που εφαρμόζεται στα στοιχεία 65 CD που έχουν περιέλθει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και αφορούν την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών εκατοντάδων χιλιάδων μεγαλοκαταθετών για την περίοδο 2002-2012.

tribune.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com