ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Τον Οκτώβριο του 2015, θα ξεκινήσει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην Λάρισα στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο “Τοξικολογία”. Είναι η πρώτη προσπάθεια να καλυφθούν γνώσεις τοξικολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και θα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων στην εφαρμοσμένη τοξικολογία,

με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Τοξικολογία” θα διευθύνει ο καθηγητής Κουρέτας Δημήτριος. Στα επισυναπτόμενα αρχεία, σας έχω αποστείλει την προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και μία περιγραφή του μεταπτυχιακού.

Πληροφορίες θα μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι και στην ιστοσελίδα του τμήματος βιοχημείας και βιοτεχνολογίας www.bio.uth.gr . Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα σας την είδηση καθώς και την προκήρυξη και τις πληροφορίες για το μεταπτυχιακό.

Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αναμένεται να υπάρξει από απόφοιτους του τμήματος μας, αλλά και από απόφοιτους συναφών σχολών (όπως ιατρικές, γεωπονικές, πολυτεχνικές, φαρμακευτικές σχολές) ανά την Ελλάδα. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα e-mail: toxicology@bio.uth.gr και στο atouloumtzidis@bio.uth.gr .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com