ΝΕΑ ΛΑΡΙΣΑ: ΝΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤτΕ

Επιστολή στο δήμαρχο Λαρισαίων απέστειλε ο επικεφαλής της Νέας Λάρισας Ντίνος Διαμάντος με την οποία τάσσεται υπέρ της τοποθέτησης των υπόλοιπων διαθέσιμων του δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι, οπως σημειώνει, θα πρέπει να αναλυθούν σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Στην επιστολή αναφέρει:

“Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και στους δημότες που εκπροσωπούμε, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

τις εξελίξεις στο, Εθνικής σημασίας και κρίσιμης χρονικής στιγμής, ζήτημα της «Εθνικής διαπραγματευτικής προσπάθειας» του Πρωθυπουργού με τους δανειστές όπου, συνεχίζεται η ασφυκτική πίεση υιοθέτησης της «παλιάς μονομερούς υφεσιακής πολιτικής» με ταυτόχρονο αδικαιολόγητο χρηματοδοτικό «στραγγαλισμό» και «αποκλεισμό» ακόμα και από εκεί που η Ελλάδα δικαιούται (κέρδη ΕΚΤ 1,9 δις, μη συμμετοχή στο 1 τρις για αναπτυξιακές πολιτικές).

την απόφαση του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ η οποία, ουσιαστικά παραμένει στην προηγούμενη απόφαση χωρίς όμως, συγκεκριμένο προσανατολισμό και χρονικό προσδιορισμό  άμεσης απόδοσης, της κατά το νόμο και δυνατότητα, οικονομικής συμβολής του κάθε Δήμου προς την Εθνική προσπάθεια.

Θεωρούμε ότι, πρέπει να συγκληθεί ΑΜΕΣΑ «έκτακτη συνεδρίαση» του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων και ενίσχυση της Εθνικής διαπραγματευτικής θέσης και προσπάθειας».

Στα πλαίσια αυτά  και, με βάση τις θέσεις μας όπως τις έχουμε καταθέσει σε προηγούμενο ΔΣ επί του θέματος, ζητάμε να έχουμε οπωσδήποτε στη διάθεσή μας αναλυτική έκθεση για τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Λαρισαίων.

Στην έκθεση αυτή να αναλύονται τα ποσά των ανταποδοτικών τελών, τα προνοιακά επιδόματα, οι ανελαστικές δαπάνες που αφορούν μισθούς και λειτουργικά έξοδα των υποδομών μέχρι 30 Ιουνίου καθώς και, πίνακας με τα συμβασιοποιημένα έργα που είναι σε εξέλιξη.

Έχοντας έτσι, μία πλήρη εικόνα των παραπάνω και, αφαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στις δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου ή/και μη νόμιμα επιτρεπτές να αποδοθούν για άλλο σκοπό, θεωρούμε ότι, μπορούμε και πρέπει  να αποδώσουμε το υπόλοιπο των διαθεσίμων προσωρινά, για συγκεκριμένο χρόνο και με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού όπως αυτές δημόσια καταγράφηκαν,  προς την Κεντρική Κυβέρνηση μέσω της ΤτΕ τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Δήμου Λαρισαίων”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com