ΟΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ο Προγραμματισμός Ορκωμοσιών  Ιουνίου 2015 για τους πτυχιούχους του ιδρύματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο προγραμματισμός έχει ως εξής:

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων τη Δευτέρα 08-06-2015  και ώρα 11:00

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων  την Tρίτη 09-06-2015  και ώρα 11:00

Tμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) την Πέμπτη 18-06-2015  και ώρα

12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.ΤΕ.Ξ.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) την Παρασκευή 19-06-2015  και ώρα

12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.ΤΕ.Ξ.

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) την Τετάρτη 10-06-2015  και ώρα 10:30

Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ την Τετάρτη 10-06-2015  και ώρα 12:00

Τμήμα  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ η  1η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 11-06-2015  και ώρα 10:30 και η 2η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 12-06-2015  και ώρα 10:30.

Τμήμα  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ την Πέμπτη 11-06-2015  και ώρα 12:00

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) τη

Δευτέρα 08-06-2015  και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.ΤΕ.Ξ.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα) την Πέμπτη 18-06-2015  και ώρα

12:00 στην αίθουσα 2.2

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας

Τμήμα Νοσηλευτικής τη Δευτέρα 15-06-2015  και ώρα 12:00

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων την Τρίτη 16-06-2015  και ώρα 11:00

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

π. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων την Τετάρτη 17-06-2015  και ώρα 12:00

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, την Πέμπτη 18-06-2015, η 1η

ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις  10:30 και  η 2η θα πραγματοποιηθεί στις

12:30

π. Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων την Παρασκευή 19-06-2015  και ώρα

11:00

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων την Παρασκευή 19-06-2015  και ώρα 12:30

π. Παράρτημα Καρδίτσας

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος την Τετάρτη

17-06-2015  και ώρα 12:00 στο μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος

Όλες οι ορκωμοσίες θα λάβουν χώρα στο Αμφιθέατρο του νέου κτιρίου του π.

Τμήματος Δ.Δ.Ε. πλην αυτών για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com