ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΝΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το 2015 με παρεμβάσεις σε περιοχές με εντοπισμένες εστίες κουνουπιών. Συγκεκριμένα οι περιοχές αυτές είναι κοντά στο δέλτα του Πηνειού ποταμού (παρακάρλιες περιοχές του Δήμου Κιλελέρ ορίων των Δήμων Τεμπών και Αγιάς), και στις παρακάρλιες περιοχές του Δήμου Κιλελέρ.

Επιπρόσθετα, στο φετινό πρόγραμμα συμπεριλήφθησαν και περιοχές των Δήμων Ελασσόνας και Τυρνάβου, οι οποίοι  είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Το έργο πραγματοποιείται με την συνεργασία και συγχρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και των προαναφερόμενων Δήμων, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 149.000 ευρώ.

Για την ανάδειξη εργολάβου στο έργο προκηρύχτηκε τον Φεβρουάριο, ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου από τις παραθαλάσσιες περιοχές των Δήμων Τεμπών και Αγιάς και σταδιακά επεκτάθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους. Οι εργασίες διενεργούνται, πλέον, από 3-4 συνεργεία σε καθημερινή βάση.

Οι πρώτες εργασίες περιελάμβαναν τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των εν δυνάμει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, τον προσδιορισμό των θέσεων ελέγχου (δειγματοληπτικών σταθμών), την αποτύπωση των σταθμών ελέγχου σε ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα, την δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών, και την επικαιροποίηση της οικολογικής χαρτογράφηση των φυσικών συστημάτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας και βασίστηκαν στην εμπειρία και στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά την εκτέλεση του έργου την τελευταία δεκαετία από την ίδια εταιρία.

Επιπλέον, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που μας υποβάλλει η ανάδοχος εταιρία, (το οποίο κοινοποιείται και στους συμμετέχοντες Δήμους) πραγματοποιούνται εργασίες που αφορούν:

– σε εβδομαδιαίους ελέγχους – δειγματοληψίες παρακολούθησης της παρουσίας προνυμφών κουνουπιών στο σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο φυσικό, αγροτικό και περιαστικό σύστημα.

– στην διενέργεια ψεκασμών, με χρήση προνυμφοκτόνων σκευασμάτων από εδάφους στο φυσικό, αγροτικό και περιαστικό σύστημα,

– στον έλεγχο των αστικών σημειακών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και απαιτούμενων εφαρμογών προνυμφοκτονίας με χρήση προνυμφοκτόνων σκευασμάτων, και

– στην  διάνοιξη φυτοδιαδρόμων σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε κρίσιμα σημεία ήταν αδύνατη για να καταστεί εφικτή η διενέργεια  δειγματοληψιών  και ψεκασμών των προνυμφών των κουνουπιών

Εάν κριθεί απαραίτητο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα πραγματοποιηθεί και αεροψεκασμός, για την διενέργεια του οποίου το Υπουργείο Υγείας έχει χορηγήσει στην Π.Ε. Λάρισας, την απαιτούμενη Άδεια.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου γίνεται από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου  προβλέπεται  η διενέργεια δειγματοληψιών, η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων, η παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κουνουπιών και η πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων καθώς και οι απαιτούμενες υποστηρικτικές ενέργειες για την καλή εκτέλεση του έργου με στόχο την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com