ΤΟ ΤΕΕ-ΤΚΔΘ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΤΕ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΚΔΘ,  αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-4-2015 «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας», εκφράζει την έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που αναμένεται να προκληθούν στην οικονομία της χώρας και στην βιωσιμότητα του τεχνικού παραγωγικού τομέα της Χώρας (κατασκευαστικού και μελετητικού) και γενικότερα στο χώρο των μηχανικών δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων αφορούν συμβατοποιημένα και εκτελούμενα έργα και μελέτες.

Η ανησυχία αυτή εντείνεται και από το έγγραφο της ΤτΕ που απαντούσε σε ερώτημα Ταμείου, πριν από δύο περίπου μήνες (15/3/15), πριν δηλαδή από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναγκαστική δέσμευση των αποθεματικών των ΟΤΑ για τις ανάγκες εσωτερικού δανεισμού του κράτους,  σύμφωνα με το οποίο προειδοποιεί ότι τα αποθεματικά των κρατικών φορέων μπορεί να μην επιστραφούν στο ακέραιο στην περίπτωση που το Δημόσιο δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Τονίζουμε πως η στάση ή ακόμη και η καθυστέρηση πληρωμών θα προκαλέσει αντικειμενική αδυναμία στους αναδόχους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις (φορολογικές, ασφαλιστικές και μισθοδοσίας), η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην αναγκαστική διακοπή των εκτελουμένων έργων που θα επιφέρει νέα αύξηση της ανεργίας, επιβράδυνση στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων με κίνδυνο ακόμη και την απένταξη έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.

Για τους παραπάνω λόγους, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΚΔΘ προτείνει την λήψη άμεσων μέτρων, ορθολογικής χρήσης των κονδυλίων και των αποθεματικών των φορέων για την διευκόλυνση των παραγωγικών διαδικασιών αλλά και για την διατήρηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας που έχει πληγεί και εξακολουθεί να πλήττεται με καταστροφικές συνέπειες για την ανάπτυξη της χώρας.

Η εξασφάλιση από την τοπική αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση των κονδυλίων για την αποπληρωμών των εκτελούμενων και συμβασιοποιημένων έργων, πρέπει να αποτελέσει κόκκινη γραμμή ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η αξιοπιστία του κράτους αλλά και να μην αυξηθεί περαιτέρω η ανεργία του κλάδου των κατασκευών μέσα από την κατάρρευση των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com