ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχοι

Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

Η έγκαιρη ενημέρωση που αφορά τη χρονική περίοδο του φυτρώματος των βαμβακόφυτων και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

Διαπιστώσεις

Η σπορά των βαμβακοκαλλιεργειών σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε αρκετά  όψιμα για τα δεδομένα της Π.Ε. Λάρισας εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων του Μαρτίου, που διατήρησαν την εδαφική υγρασία σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και καλή προετοιμασία της σποροκλίνης. Επιπρόσθετα, ανασταλτικό  παράγοντα αποτέλεσαν και οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το πρώτο 15νθήμερο Απριλίου, με αποτέλεσμα η σπορά στις περισσότερες περιπτώσεις να ξεκινήσει περίπου στα μέσα Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου.

Όπως διαπιστώνεται από τις επιτόπιες επισκέψεις των γεωπόνων της Υπηρεσίας μας, σε βαμβακοκαλλιέργειες, σε ορισμένες μόνο περιοχές εμφανίζονται «κενά» μεταξύ των φυτών στις γραμμές, ενώ στις περισσότερες βαμβακοφυτείες το φύτρωμα των φυτών εξελίσσεται ομαλά.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

ΑΦΙΔΕΣ: Η υπηρεσία μας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς ότι πολλές φορές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί αφίδων (μελίγκρων) που απομυζούν τις θρεπτικές ουσίες από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς, προκαλούν κατσάρωμα των φύλλων (σε προχωρημένα στάδια τα φύλλα κιτρινίζουν) και αναστέλλουν την ομαλή ανάπτυξή τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των φύλλων που έχουν προσβληθεί από αφίδες είναι το γυάλισμα που προκαλείται από τις μελιτώδεις ουσίες που εκκρίνουν οι αφίδες.

ΘΡΙΠΕΣ: Στο ίδιο φαινολογικό στάδιο των βαμβακοφύτων δραστηριοποιούνται και οι θρίπες οι οποίοι επίσης απομυζούν τους χυμούς από τα βαμβακόφυτα, προκαλώντας έναν αργυρό αποχρωματισμό των φύλλων, τα οποία κατσαρώνουν, σχίζονται και πολλές φορές νεκρώνονται.

Επειδή πολλοί παραγωγοί καταφεύγουν από νωρίς σε χημικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών του βαμβακιού, η υπηρεσία μας συστήνει να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες επεμβάσεις με χημικά σκευάσματα, αφενός μεν διότι τα προσβεβλημένα φυτά αναλαμβάνουν από την προσβολή, αφετέρου δε η εφαρμογή εντομοκτόνων μπορεί να προκα-λέσει εξάρσεις τετράνυχου, εξαιτίας της θανάτωσης των ωφέλιμων εντόμων που εγκαθίστανται αυτή την εποχή στις καλλιέργειες.

Επίσης, οι βαμβακοπαραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αφίδες έχουν πολλούς φυσικούς εχθρούς (ωφέλιμα) οι οποίοι συνήθως ελέγχουν τους πληθυ-σμούς τους και τους κρατούν κάτω από τα επίπεδα οικονομικής ζημίας. Επιπρόσθετα, η αύξηση των θερμοκρασιών με την πάροδο του χρόνου αναστέλλει και εξαλείφει την δραστηριοποίηση τόσο των αφίδων όσο και των θριπών. Η χημική επέμβαση ενάντια του θρίπα δικαιολογείται μόνο σε περιπτώσεις που η παρατεταμένη προσβολή καταστρέφει τους ακραίους οφθαλμούς του βαμβακόφυτου.

Επίσης, οι συνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.α.) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή ή οποιοδήποτε ανησυχητικό σύμπτωμα σε βαμβακοκαλλιέργειες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπηρεσία μας, έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή (τηλ. 2413 511119 – Δ. Σταυρίδης και 2413 511209 – Αθ. Λιακατάς.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com