ΜΕΧΡΙ 15/6 ΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Λάρισα 23 – 25 Οκτωβρίου 2015) σας ενημερώνει ότι, λόγω πολλών αιτημάτων συγγραφέων εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη την επιβαρυμένη από άποψη φόρτου εργασίας περίοδο που διανύουμε, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία αποστολής εργασιών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιουνίου 2015.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι:

α) έχει ανοίξει η διαδικασία εγγραφής στο συνέδριο με τη δυνατότητα “Έγκαιρης εγγραφής” σε χαμηλότερη τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο http://synedrio.eepek.gr/index.php/eggrafi

β) η διαδικασία αποστολής των εργασιών περιγράφεται στο http://synedrio.eepek.gr/index.php/praktika/odigies

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com